none
Entity framework if-else RRS feed

 • Soru

 • herkese selamlar,
  db = entities.

  var result = (from c in db.1tablo
  .Where (h=> h.1tabloid == parametreden gelen id)

  join m in db.2tablo on c.1tablo id equals m.2tabloid

  select new
  {
  normlafiyat= m.normlafiyat,
  indirimlifiyat= m.indirimlifiyat,
  resim = m.redim

  }).ToList();

  normlafiyat= m.normlafiyat,
  indirimlifiyat= m.indirimlifiyat,
  bu 2 alan 2.tablomdan geliyor,
  bu alanları if sorgusuna almam gerekiyor,
  nasıl kontrol edebilirim

  teşekkürler.

  30 Mayıs 2014 Cuma 12:09

Yanıtlar

 • if sorgusu derken? Inline if icin ?: ( ternary operator ) kullanabilirsin.

  .. select new { fiyat = (decimal) m.fiyatTipi == "Normal" ? m.normalfiyat : m.indirimlifiyat, ... }

  gibi. Cok daha karmasik birseylere ihtiyacin varsa inline lambda kullanabilirsin, ya da Func<> yaratip kullanabilirsin.

  30 Mayıs 2014 Cuma 13:27

Tüm Yanıtlar

 • if sorgusu derken? Inline if icin ?: ( ternary operator ) kullanabilirsin.

  .. select new { fiyat = (decimal) m.fiyatTipi == "Normal" ? m.normalfiyat : m.indirimlifiyat, ... }

  gibi. Cok daha karmasik birseylere ihtiyacin varsa inline lambda kullanabilirsin, ya da Func<> yaratip kullanabilirsin.

  30 Mayıs 2014 Cuma 13:27
 • if sorgusu derken? Inline if icin ?: ( ternary operator ) kullanabilirsin.

  .. select new { fiyat = (decimal) m.fiyatTipi == "Normal" ? m.normalfiyat : m.indirimlifiyat, ... }

  gibi. Cok daha karmasik birseylere ihtiyacin varsa inline lambda kullanabilirsin, ya da Func<> yaratip kullanabilirsin.

  evet biraz daha karmaşık hale getireceğim.

  faydalı bilgi için teşekkürler.

  30 Mayıs 2014 Cuma 13:58
 • Karisik ise Func kullan. Ornek:

  void Main()
  {
   Random rh = new Random(Guid.NewGuid().GetHashCode());
  	Random rw = new Random(Guid.NewGuid().GetHashCode());
  	Func<int,int,double> bmi = (h,w) => w / (h/100.0 * h/100.0);
  	Func<double,WeightClass> wclass = (_bmi) => {
  	 if (_bmi < 18.5) { return WeightClass.Underweight;}
  	 if (_bmi > 30) { return WeightClass.Obese;}
  	 if (_bmi >= 25 && _bmi <= 30) { return WeightClass.Overweight;}
  	 else	{ return WeightClass.Normal; }
  	};
  	
  	var people = Enumerable.Range(1,1000000)
  	.Select (e => new Person { ID=e, Height=rh.Next(150,230), Weight=rw.Next(60,180)})
  	.ToList();
  	
  	var peopleWithBMI = from p in people
  	let BMI = bmi(p.Height,p.Weight)
  	select new {
  		p.ID, p.Height, p.Weight,
  		bmi=BMI,
  		wgroup=wclass(BMI)
  	};
  
  	var groupThem = peopleWithBMI.GroupBy (wbmi => wbmi.wgroup)
  	.Select (p => new {k=p.Key,c=p.Count ()});
  
   foreach (var g in groupThem)
   {
    Console.WriteLine ("Group: {0,-20}, Sayi: {1,20:N0}, Yuzde: {2,8:P2}", g.k, g.c, g.c/(decimal)people.Count );
   }
   
   foreach (var p in peopleWithBMI.Take(10))
   {
    Console.WriteLine ("Id:{0}, Height:{1}, Weight:{2}, BMI:{3:N2}, Group: {4}",
    p.ID, p.Height, p.Weight, p.bmi, p.wgroup);
   }
  }
  
  public enum WeightClass {Underweight,Normal,Overweight,Obese};
  public class Person
  {
   public int ID { get; set; }
   public int Height { get; set; }
   public int Weight { get; set; }
   }
  
  public class PersonWithBMI
  {
   public int ID { get; set; }
   public int Height { get; set; }
   public int Weight { get; set; }
   public double BMI { get; set; }
   public WeightClass WeightGroup { get; set; }
  }

  30 Mayıs 2014 Cuma 14:14