none
SQL TABLO TOPLAMI RRS feed

 • Soru

 • Aşağıdaki sorgum doğru çalışıyor. Bir Problem Yok. İstediğimiz sutuları toplamak

  SELECT TOP 100 PERCENT
  cari_RECno AS [msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
  cari_kod AS [msg_S_1032] /* CARI KODU */ ,
  cari_unvan1 AS [msg_S_1033] /* CARI ÜNVANI */ ,
  cari_unvan2 AS [msg_S_1034] /* CARI ÜNVANI 2 */ ,
  (select  msg_S_0111 FROM  dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Sipariş Bakiyesi') as [Sip_Bakiye],
  (select  msg_S_0111 FROM  dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Faturalaşmamış İrsaliye Bakiyesi') as [İrs_Bakiye],
  CASE
  WHEN Cari_F10da_detay = 1 Then dbo.fn_CariHesapAnaDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 2 Then dbo.fn_CariHesapAlternatifDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 3 Then dbo.fn_CariHesapOrjinalDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',0,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 4 Then dbo.fn_CariHareketSayisi(0,cari_kod,'')
  END AS [msg_S_1530] /* BAKİYE / HAREKET SAYISI */ ,
  CariBaglantiIsim AS [msg_S_3171] /* BAĞLANTI TİPİ */ ,
  CariHareketIsim AS [msg_S_0888] /* HAREKET TİPİ */
  FROM dbo.CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK)
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Baglanti_Tip_Isimleri ON CariBaglantiNo=cari_baglanti_tipi
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Hareket_Tip_Isimleri ON CariHareketNo=cari_hareket_tipi
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Gendata ON 1=1
  ORDER BY cari_kod

  istediğimiz ise sorgu sonucu oluşan sütünlardan Sipariş Bakiyesi+İrsaliye Bakiyesi+Bakiye Hareket Sayılarını yeni bir sutunda toplam aldırmak.

  15 Mart 2016 Salı 15:48

Tüm Yanıtlar

 • Select *, ([Sip_Bakiye],+[İrs_Bakiye]+[msg_S_1530] ) As [TOPLAM BORCU] from (

  sizin sorgunuz olduğu gibi buraya

  ) as t


  15 Mart 2016 Salı 18:19
 • Select *, ([Sip_Bakiye],+[İrs_Bakiye]+[msg_S_1530] ) As [TOPLAM BORCU] from

  (SELECT TOP 100 PERCENT
  cari_RECno AS [msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
  cari_kod AS [msg_S_1032] /* CARI KODU */ ,
  cari_unvan1 AS [msg_S_1033] /* CARI ÜNVANI */ ,
  cari_unvan2 AS [msg_S_1034] /* CARI ÜNVANI 2 */ ,
  (select  msg_S_0111 FROM  dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Sipariş Bakiyesi') as [Sip_Bakiye],
  (select  msg_S_0111 FROM  dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Faturalaşmamış İrsaliye Bakiyesi') as [İrs_Bakiye],
  CASE
  WHEN Cari_F10da_detay = 1 Then dbo.fn_CariHesapAnaDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 2 Then dbo.fn_CariHesapAlternatifDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 3 Then dbo.fn_CariHesapOrjinalDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',0,NULL,NULL,0)
  WHEN Cari_F10da_detay = 4 Then dbo.fn_CariHareketSayisi(0,cari_kod,'')
  END AS [msg_S_1530] /* BAKİYE / HAREKET SAYISI */ ,
  CariBaglantiIsim AS [msg_S_3171] /* BAĞLANTI TİPİ */ ,
  CariHareketIsim AS [msg_S_0888] /* HAREKET TİPİ */
  FROM dbo.CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK)
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Baglanti_Tip_Isimleri ON CariBaglantiNo=cari_baglanti_tipi
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Hareket_Tip_Isimleri ON CariHareketNo=cari_hareket_tipi
  LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Gendata ON 1=1
  ORDER BY cari_kod) as toplam

  yaptım fakat sorgu hatalı diyor

  4 Nisan 2016 Pazartesi 15:30
 • Merhabalar,

  Aşağıdaki şekilde dener misiniz? Hata alırsanız da ekran görüntüsü veya hata mesajı atabilirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

  select dnm.*, ([Sip_Bakiye] + [İrs_Bakiye] + [msg_S_1530]) as [TOPLAM BORCU]
  from
  (
  	SELECT TOP 100 PERCENT
  	cari_RECno AS [msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
  	cari_kod AS [msg_S_1032] /* CARI KODU */ ,
  	cari_unvan1 AS [msg_S_1033] /* CARI ÜNVANI */ ,
  	cari_unvan2 AS [msg_S_1034] /* CARI ÜNVANI 2 */ ,
  	(select msg_S_0111 FROM dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Sipariş Bakiyesi') as [Sip_Bakiye],
  	(select msg_S_0111 FROM dbo.fn_CariRiskFoyu(0,CARI_HESAPLAR.cari_kod,getdate(),getdate(),getdate(),0,'',0) WHERE msg_S_0077='Faturalaşmamış İrsaliye Bakiyesi') as [İrs_Bakiye],
  	CASE
  	WHEN Cari_F10da_detay = 1 Then dbo.fn_CariHesapAnaDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  	WHEN Cari_F10da_detay = 2 Then dbo.fn_CariHesapAlternatifDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',NULL,NULL,NULL,0)
  	WHEN Cari_F10da_detay = 3 Then dbo.fn_CariHesapOrjinalDovizBakiye('',0,cari_kod,'','',0,NULL,NULL,0)
  	WHEN Cari_F10da_detay = 4 Then dbo.fn_CariHareketSayisi(0,cari_kod,'')
  	END AS [msg_S_1530] /* BAKİYE / HAREKET SAYISI */ ,
  	CariBaglantiIsim AS [msg_S_3171] /* BAĞLANTI TİPİ */ ,
  	CariHareketIsim AS [msg_S_0888] /* HAREKET TİPİ */
  	FROM dbo.CARI_HESAPLAR WITH (NOLOCK)
  	LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Baglanti_Tip_Isimleri ON CariBaglantiNo=cari_baglanti_tipi
  	LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Cari_Hesap_Hareket_Tip_Isimleri ON CariHareketNo=cari_hareket_tipi
  	LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Gendata ON 1=1
  	ORDER BY cari_kod
  ) as dnm
  Umarım faydalı olur...


  Please Mark This As Answer if it solved your issue
  Please Vote This As Helpful if it helps to solve your issue
  www.abdullahaltintas.com

  4 Nisan 2016 Pazartesi 16:07