none
Proje Resimlerim Geç Açılma Problemi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  http://www.palmiyepergolas.com/Projects/

  yukarıdaki linkte projelerimi listeliyorum. Ama çok geç geliyor resimlerim, tüm resimleri komple aynı sorguda çektiğimden dolayı mı oluyor acaba ? Ne yapabilirim ? Mesela ilk başta her projenin 1 resmini çekip ileri geri buttonlarına tıkladığımda mı diğer resimler gelse. Bu konuda yardım edermisiniz.

  İç içe repeater kullanıyorum

  .aspx kodlarım 

                                             

  <section id="content" class="container-slide">
  <asp:Repeater ID="ana" runat="server" onitemdatabound="ana_ItemDataBound1"> 
                      <ItemTemplate>
                      <div class="grid9 col-slide half-bottom">
                     <div class="flexslider interior-nav">
                      <ul class="slides">
                          <asp:Repeater ID="alt" runat="server">
                          <ItemTemplate>
                         <li>
  <div class="thumb">
                              <a bumu="<%# Eval("ProjeID") %>" onclick="bumu(<%# Eval("ProjeID") %>)" link="haberler" href="http://www.palmiyepergolas.com/FileUpload/Projects/Big/<%#Eval ("ResimB") %>" rel="lightbox[plants]" title='<b><%#Eval ("ProjeAdi") %></b> <br/><%#Eval ("ProjeDetay") %>'>
  <img src="<%= Page.ResolveUrl("~")%>FileUpload/Projects/Small/<%#Eval ("ResimK") %>" style="border: 1px solid #CCC" width="460px" height="205px" class="scale" alt="" /></a>
  </div>
  </li>
                          </ItemTemplate>
                          </asp:Repeater>
                          </ul>
                        </div>
                          <p style="background: url(/images/project-back.jpg); line-height: 25px; padding-font-size:9px"><%#Eval ("ProjeAdi") %>
  </p>

                        </div>
                      </ItemTemplate>
                      </asp:Repeater>
  </section>

  .CS KODLARIM

   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {

    DataTable dt = System.GetDataTable("Select distinct ProjeAdi,RndSayi,Sira,ProjeDetay,Gosterim from Projeler Where Dil='3' Order BY sira Desc");
          ana.DataSource = dt;
          ana.DataBind();
      }

      protected void ana_ItemDataBound1(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {
          Repeater ds = (Repeater)e.Item.FindControl("alt");
          SqlConnection baglantii = System.baglan();
          SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
          adapter.MissingSchemaAction = MissingSchemaAction.AddWithKey;
           adapter.SelectCommand = new SqlCommand("Select distinct res.ResimK,res.ResimB,res.Sira,pro.ProjeDetay,pro.RndSayi,res.ProjeID,pro.ProjeAdi,pro.Dil from ProjeResimler res inner join Projeler pro on res.ProjeId=pro.RndSayi Where pro.Dil=@Dil and res.ProjeID=@ProjeID ORDER BY res.sira asc", baglantii);
          adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@ProjeID", DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "RndSayi"));
          adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@Dil", '3');
          DataTable dt = new DataTable();
          adapter.Fill(dt);
          ds.DataSource = dt;
          ds.DataBind();
          baglantii.Close();
          adapter.Dispose();
      }

  21 Şubat 2013 Perşembe 12:55

Yanıtlar

 • bir profilleme aracı vs (chrome geliştirici araçları, ya da y-slow eklentisi) kullanarak yavaşlık sebebini bul önce bana göre. Tabi ki burda tüm resimlerin aynı anda sunucudan çekiliyor, bunun etkisi vardır. Ama yavaşlatan şeyi bul öncelikle. (testlerini cache temizleyerek, hatta mümkünse kapatarak yap) 


  Burak SARICA

  21 Şubat 2013 Perşembe 13:09

Tüm Yanıtlar

 • sayfalama yaparak sayfa başına 4, 5 blok yada, jquery lazy load kullanarakta performans artışı sağlayabilirsin bence. sql kodunu stored procedure kullanmak çok büyük fayda sağlayacaktır, efenime söylim çok dinamik bir sayfa değil ise cache yapabilirsin vs vs vs :)
  21 Şubat 2013 Perşembe 13:08
 • bir profilleme aracı vs (chrome geliştirici araçları, ya da y-slow eklentisi) kullanarak yavaşlık sebebini bul önce bana göre. Tabi ki burda tüm resimlerin aynı anda sunucudan çekiliyor, bunun etkisi vardır. Ama yavaşlatan şeyi bul öncelikle. (testlerini cache temizleyerek, hatta mümkünse kapatarak yap) 


  Burak SARICA

  21 Şubat 2013 Perşembe 13:09