none
Baskı Önizleme RRS feed

 • Soru

 •  baskı önizleme yapacağım zaman comboboxlar bitişik oluyor. Aralarına boşluk nasıl eklemeliyim?

  private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)        
  {           
    StringFormat sformat = new StringFormat();            
    sformat.Alignment = StringAlignment.Near;            
    e.Graphics.DrawString(comboBox1.Text + comboBox2.Text + " Problemleri", Baslik,sb,200,150);
  
  }

  17 Mart 2020 Salı 20:34

Yanıtlar