none
asp.net (vb) alert mesajı cıkartamadım. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • selamlar

  bir ajax popup extender kullanıyorum. popup da işim bitiğinde

  "ürün iptal edildi"  şeklinde bir mesaj yazdırmak istiyorum.

  bir türlü yapamadım.

   Protected Sub iptal()
          Dim alertScript As String = "alert('ürün iptal edildi');"
          ScriptManager.RegisterStartupScript(Me, Me.GetType(), "popup", alertScript, True)

          Dim lssql As String
          If likod = LogKodu.TalepOnayKontrolGeldi Then 'eğer talep Formuna onay girişi ise
              Using connection As New SqlConnection(lsTalepConnectionStr)

  şeklindeki gibi işlemde hiç oralı olmuyor geçip diğer satıra devam ediyor.

  asp.içindeki iptal butonum ise


    <asp:Button ID="btnNo" runat="server" ValidationGroup="onay"                                  Text=" Reddet" ToolTip="Talebi Reddet" CssClass="AnaFormOnayEkraniButon_linkler "
     OnClientClick="return confirm('Formu Reddeceksiniz . Eminmisiniz?','İptal İşlemi')" Style="left: 36px; top: 0" />

  şeklinde. yardımlarınızı bekliyorum...

  7 Ağustos 2015 Cuma 11:44