none
Connection kısmında "Login failed for user x" hatası RRS feed

 • Soru

 • Yazdığım kodda hata yok. Her şey sorunsuz çalışıyor. Aşağıdaki kodun işlemini üst üste 2 defa çektiğimde problem yok fakat 3. veya 4. kez programı kapatmadan denediğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.

  void olculeriGoster(string parcaKodu)
      {
          using (SqlConnection con = new SqlConnection(pmiBaglanti.ConnectionString))
          using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(@"select top(20) OLCU_ADI, OLCULER, OLCU_ALETI, KONTROL from QUALITYINFO where PARCA_KODU = @parca", con))
          {
            cmd.Parameters.Add("@parca", SqlDbType.VarChar).Value = parcaKodu;
            con.Open(); /// hatayı aldığım kısım.
            var dr = cmd.ExecuteReader();
            int row = 0;
            while (dr.Read())
            {
              this.groupBox6.Controls["Label" + (row + 1)].Text = ((string)dr["OLCU_ADI"]);
              this.groupBox6.Controls["textBox" + (row * 3 + 1)].Text = ((string)dr["OLCULER"]);
              this.groupBox6.Controls["textbox" + (row * 3 + 2)].Text = ((string)dr["OLCU_ALETI"]);
              this.groupBox6.Controls["textbox" + (row * 3 + 3)].Text = ((string)dr["KONTROL"]);
              row++;
  
            }
            con.Close();
          }
  }

  Aldığım hata :

  System.Data.SqlClient.SqlException: 'Login failed for user 'x'.'

  Catchle yakaladığım hata:


  21 Haziran 2019 Cuma 07:51

Yanıtlar

 • Try Catch Finally bloğunda kodunuzu yazmayı dener misiniz ?

  • Mevcut kodlarınızı try bloğunun içinde,
  • catch kısmında nasıl catch sistemi kullanıyorsanız,
  • finally kısmında
  if (con.State == ConnectionState.Open)
          {
            con.Close();
          }
  Şeklinde deneyin...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Harun Yılmaz 21 Haziran 2019 Cuma 08:16
  21 Haziran 2019 Cuma 07:57
 • Try Catch Finally bloğunda kodunuzu yazmayı dener misiniz ?

  • Mevcut kodlarınızı try bloğunun içinde,
  • catch kısmında nasıl catch sistemi kullanıyorsanız,
  • finally kısmında
  if (con.State == ConnectionState.Open)
          {
            con.Close();
          }
  Şeklinde deneyin...


  using (SqlConnection con = new SqlConnection(pmiBaglanti.ConnectionString))

  finally kısmında "con" değişkenini tanımadığı için üstteki kodu kapatıp kodumda bütün "con" yerine ana connection değişkenim olan "pmiBaglanti" değişkeniyle değiştirdim. Ve aşağıdaki kodu eklediğimde sorunum çözüldü. Teşekkürler.

  if (pmiBaglanti.State == ConnectionState.Open)
          {
            pmiBaglanti.Close();
          }


  • Yanıt Olarak İşaretleyen Harun Yılmaz 21 Haziran 2019 Cuma 09:01
  21 Haziran 2019 Cuma 08:16

Tüm Yanıtlar

 • Try Catch Finally bloğunda kodunuzu yazmayı dener misiniz ?

  • Mevcut kodlarınızı try bloğunun içinde,
  • catch kısmında nasıl catch sistemi kullanıyorsanız,
  • finally kısmında
  if (con.State == ConnectionState.Open)
          {
            con.Close();
          }
  Şeklinde deneyin...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Harun Yılmaz 21 Haziran 2019 Cuma 08:16
  21 Haziran 2019 Cuma 07:57
 • Try Catch Finally bloğunda kodunuzu yazmayı dener misiniz ?

  • Mevcut kodlarınızı try bloğunun içinde,
  • catch kısmında nasıl catch sistemi kullanıyorsanız,
  • finally kısmında
  if (con.State == ConnectionState.Open)
          {
            con.Close();
          }
  Şeklinde deneyin...


  using (SqlConnection con = new SqlConnection(pmiBaglanti.ConnectionString))

  finally kısmında "con" değişkenini tanımadığı için üstteki kodu kapatıp kodumda bütün "con" yerine ana connection değişkenim olan "pmiBaglanti" değişkeniyle değiştirdim. Ve aşağıdaki kodu eklediğimde sorunum çözüldü. Teşekkürler.

  if (pmiBaglanti.State == ConnectionState.Open)
          {
            pmiBaglanti.Close();
          }


  • Yanıt Olarak İşaretleyen Harun Yılmaz 21 Haziran 2019 Cuma 09:01
  21 Haziran 2019 Cuma 08:16
 • Try Catch Finally bloğunda kodunuzu yazmayı dener misiniz ?

  • Mevcut kodlarınızı try bloğunun içinde,
  • catch kısmında nasıl catch sistemi kullanıyorsanız,
  • finally kısmında
  if (con.State == ConnectionState.Open)
          {
            con.Close();
          }
  Şeklinde deneyin...


  using (SqlConnection con = new SqlConnection(pmiBaglanti.ConnectionString))

  finally kısmında "con" değişkenini tanımadığı için üstteki kodu kapatıp kodumda bütün "con" yerine ana connection değişkenim olan "pmiBaglanti" değişkeniyle değiştirdim. Ve aşağıdaki kodu eklediğimde sorunum çözüldü. Teşekkürler.

  if (pmiBaglanti.State == ConnectionState.Open)
          {
            pmiBaglanti.Close();
          }


  Sizin bağlantı kodunuzu ben con diye okudum ondan con diye yazmıştım, evet pmiBaglanti imiş.   ; )
  21 Haziran 2019 Cuma 08:29