none
Microsoft .Net Framework Hatası (uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu...) RRS feed

 • Soru

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace WindowsFormsApplication2
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
   
        webBrowser1.Navigate("google.com.tr");
        HtmlElementCollection elcol = webBrowser1.Document.GetElementsByTagName("a");
        foreach (HtmlElement item in elcol)
        {
          if (item.GetAttribute("className").ToString() == "_Gs")
            item.InvokeMember("click");
        }
  
  
      }
  
      private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
      {
  
      }
    }
  }
  

  <a class="_Gs" href="//www.google.com.tr/intl/tr/about.html?fg=1"> Hakkında </a>

  Hata:

  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın. ************** Özel Durum Metni ************** System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. konum: WindowsFormsApplication2.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e) C:\Users\L50-B-1NJ\documents\visual studio 2015\Projects\WindowsFormsApplication2\Form1.cs içinde: satır 24 konum: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl() konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) konum: System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) konum: System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Yüklü Derlemeler ************** mscorlib Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll ---------------------------------------- WindowsFormsApplication2 Derleme Sürümü: 1.0.0.0 Win32 Sürümü: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/Users/L50-B-1NJ/documents/visual%20studio%202015/Projects/WindowsFormsApplication2/bin/Debug/WindowsFormsApplication2.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Core Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- System.Xml Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2 CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- mscorlib.resources Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Derleme Sürümü: 4.0.0.0 Win32 Sürümü: 4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- ************** JIT Hata Ayıklama ************** JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır. Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş olmalıdır. Örneğin: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.

  Çok basit bir şekilde sitedeki linke tıklamak istiyorum ama kodu çalıştırdığımda "Uygulamanızda işlenmemiş özel durum oluştu..." yazan bir Net Framework hatası alıyorum. Nasıl çözebilirim?
  2 Ağustos 2015 Pazar 21:58

Yanıtlar

 • Butona tıklama işini webbrowser daha sayfayı yüklemeyi bitirmeden yapmaya çalıştığın için hata alıyorsun. Hata mesajında okursan zaten Form1.cs 24.satır da hata veriyor. webbrowser.Navigate ten sonrasını Web Browser nesnesinin DocumentComplete olayında yaz.
  3 Ağustos 2015 Pazartesi 06:44

Tüm Yanıtlar

 • Null bir değere erişmeye çalışıyorsun. Kontrol et bakalım Debug modda. Break Point koy. F10 ile bak.

  Mail Blog Web Site

  3 Ağustos 2015 Pazartesi 06:06
 • Butona tıklama işini webbrowser daha sayfayı yüklemeyi bitirmeden yapmaya çalıştığın için hata alıyorsun. Hata mesajında okursan zaten Form1.cs 24.satır da hata veriyor. webbrowser.Navigate ten sonrasını Web Browser nesnesinin DocumentComplete olayında yaz.
  3 Ağustos 2015 Pazartesi 06:44