none
sql tablo birleştirme hk. RRS feed

 • Soru

 • merhaba arkadaşlar .

  select top(200) convert(date,f.eTarih) as 'TARİH',fm.frmAd as 'MEKAN',u.stkAd as 'ÜRÜN AD',
  ub.urnBarkod AS 'BARKOD' ,fa.ehStkID AS 'STK ID',fa.ehAdet as 'ALIŞ ADET',p.satAdet as 'SATIŞ ADET'
  from fat as f
  inner join fatAyr as fa on f.eID=fa.ehID 
  inner join urn as u on fa.ehStkID=u.stkID
  inner join urnBrkd as ub on fa.ehStkID=ub.urnBrkdStkID
  inner join frm as fm on fm.frmID=f.eMekan
  inner join posOzetUrun p on p.posStkID=fa.ehStkID and 
   Convert(date,p.posTarih)=convert(date,f.eTarih)
  order by CONVERT(date,f.eTarih) desc

  bu tabloda kodu yazarken aynı tarihde resimde görüldüğü üzere aynı üründe tekrar satırlar bulunmaktadır. burada

  p.satAdet as 'SATIŞ ADET'  ile 
  inner join posOzetUrun p on p.posStkID=fa.ehStkID  

  çıkardığım zaman alış adetleri geliyor ve doğru geliyor ancak başka bir tablo girildiği zaman bu şekilde mükerrer kayıtlar gelmektedir.

  bu arada distinct yi eklediğim zaman kayıtlar gelmiyor.

  acaba nereden hata yapıyorum.


  • Düzenleyen Emrah TOPAL 3 Eylül 2018 Pazartesi 14:32
  3 Eylül 2018 Pazartesi 14:30