none
Suncu bilgisayarında kod ile folder açma sorunu.. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • merhabalar.. 

  localhost ta dosya ekleyebiliyorum ve daha sonra onu folder da gösterebiliyorum. Ama sunucu bilgisayarına programımı attığım zaman ekleyeceğim dosyayı sisteme ekleyebiliyorum fakat folder ı görüntüleyemiyorum. 

  Dosya Ekleme Kodu 

  protected void btnDosyaYukle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      {
        string directorypath = Server.MapPath("~/Proje Döküman/");//yazılmasını istedigin path 
        string directorypath1 = Server.MapPath("~/Proje Döküman/" + txt_müsteriIsmi.Text + "/");
        DirectoryInfo diNewDirectory = new DirectoryInfo(directorypath + txt_müsteriIsmi.Text);
        DirectoryInfo diiNewDirectory = new DirectoryInfo(directorypath1 + txt_ProjeIsmi.Text);
        
        if (!diNewDirectory.Exists)
        {
          diNewDirectory.Create();
          
        }
        else if (!diiNewDirectory.Exists)
        {
          diiNewDirectory.Create();
        }
        if (FileUpload2.HasFile)
          try
          {
            FileUpload2.SaveAs(Server.MapPath("~/Proje Döküman/" + txt_müsteriIsmi.Text + "/" + txt_ProjeIsmi.Text + "/") + FileUpload2.FileName);
            lblDosyaGoster.Text = FileUpload2.PostedFile.FileName + " Dosyası Yüklendi..";
  
          }
          catch (Exception ex)
          {
            lblDosyaGoster.Text = "Hata Oluştu: " + ex.Message.ToString();
          }
        else
        {
          lblDosyaGoster.Text = "Dosya Seçin ve Yükleyin";
        }
      }
    }

  Eklenen dosyaları göstermek için 

  protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) //EKLERİ GÖSTER
    {
      string myPath = Server.MapPath("~/Proje Döküman/" + txt_müsteriIsmi.Text + "/" + txt_ProjeIsmi.Text + "/");
      Process prc = new Process();
      try
      {
        prc.StartInfo.FileName =myPath;
        prc.Start();
      }
      catch (Exception)
      {
        LabelMessage.Text = "dosya bulunamadı";
        //MessageBox.Show("Ek Bulunamadı..");
      }
  
      
    }

  yani sonuc olarak localhostta iken eklediğim dosyayı görebiliyorum fakat program sunucudayken dosya bulunamadı hatası alıyorum yani path i görmüyor..

  20 Ağustos 2013 Salı 09:01