none
C# da dataGridView Seçilen Kolonları SQL Server Yazdırma RRS feed

Yanıtlar

 • Cevabını Buldum Bilmeyen Arkadaşlar Faydalansın 

    if (dataGridView1.SelectedRows.Count == 0)
              {
                  return;
              }

  6 Ekim 2015 Salı 17:11

Tüm Yanıtlar

 • Deleted
  2 Ekim 2015 Cuma 19:59
 • veya böylede bir mantık olabilir;

  namespace WindowsFormsApplication5
  {
    using System;
    using System.Data;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Data.SqlClient;
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
        this.dataGridView1.Rows.Add("AAA", "BBB");
      }
  
      private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        if(dataGridView1.SelectedRows.Count>0)
        {
          string Name = this.dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString();
          string LastName = this.dataGridView1.SelectedRows[0].Cells[1].Value.ToString();
          Personel Kayit = new Personel()
          {
            Ad = Name,
            Soyad = LastName
          };
          İnsertData(Kayit);
        }
      }
      public bool İnsertData(Personel _personel)
      {
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand())
        {
          cmd.Connection = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=CustomerBase;Integrated Security=True");
          cmd.CommandType = CommandType.Text;
          cmd.CommandText = "Insert into MusteriBase (AD,SOYAD) Values(@Ad,@Soyad)";
          cmd.Parameters.AddWithValue("@Ad", typeof(string)).Value = _personel.Ad;
          cmd.Parameters.AddWithValue("@Soyad", typeof(string)).Value = _personel.Soyad;
          cmd.Connection.Open();
          var rowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery();
          cmd.Connection.Close();
          return rowsAffected > 0;
        }
      }
      public class Personel
      {
        public string Ad { get; set; }
        public string Soyad { get; set; }
      }
  
    }
  }
  
  Kolay gelsin;

  2 Ekim 2015 Cuma 20:19
 • İlk Tıkaldıgımızda SAtırı Boş Getiriyor 2 Tıkladıgmızda İlk Satırı Getiriyor Sebebi Nedir ?
  2 Ekim 2015 Cuma 22:13
 • Cevabını Buldum Bilmeyen Arkadaşlar Faydalansın 

    if (dataGridView1.SelectedRows.Count == 0)
              {
                  return;
              }

  6 Ekim 2015 Salı 17:11