none
RictextBox1 - Koşula bağlı olarak renklendirme RRS feed

 • Soru

 • RictextBox1 un içerisinde bir yerden veri çekiyorum ve veriyi çektikten sonra içerisinde örneğin "AYRILDI" yazanların rengini farklı yapmak istiyorum  bir şeyler denedim "AYRILDI" kelimesi geçiyorsa rengini değiştiriyor fakat sadece ilk  bulduğu ayrıldı yazısını değiştiriyor sonrakiler için bir şey yapmıyor tümü için bu koda ne ekleyebilirim önerisin olan var mı ?

  var deger = Convert.ToString("AYRILDI");
  
   richTextBox1.SelectionStart = richTextBox1.Find(deger);
   richTextBox1.SelectionBackColor = Color.MediumVioletRed;
   richTextBox1.SelectionColor = Color.White;


  12 Aralık 2020 Cumartesi 07:56

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba Arkadaşlar Biraz Araştırma yaptım ve kodları şu şekilde güncellediğimde işe yaradı , ihtiyacı olan olursa diye paylaşıyorum.
  string kelime = "İZİNLİ";
  
        if (kelime == string.Empty)
          return;
        var reg = new Regex(@"\b" + kelime + @"(\b|s\b)", RegexOptions.IgnoreCase);
  
        foreach (Match match in reg.Matches(richTextBox1.Text))
        {
          richTextBox1.Select(match.Index, match.Length);
          richTextBox1.SelectionColor = Color.Black;
          richTextBox1.SelectionBackColor = Color.DeepSkyBlue;
        }

  12 Aralık 2020 Cumartesi 08:09