none
SQL WITH İÇERİSİNDE TARİH ARALIĞI RRS feed

 • Soru

 • ARKADAŞLAR MERHABA. VERİ TABANIMDA KAYITLI OLAN URUN HAREKET DETAYLARINDA URUNE AIT ALIŞ FİYATLARI SATIŞ FİYATLARI VAR BEN SQL DE BUNLARIN  MAX , MIN , AVG GİBİ DEĞERLERİNİ ALIYORUM. VE LİSTELEME YAPTIĞIM ZAMAN HER ÜRÜNÜM İÇİN BİR SATIR AÇILIYOR NORMAL OLARAK. 

  YANİ

  EKMEK --- ORTALAMA = 1,25

  KOLA -- ORTALAMA = 3,55 

  BENZERİ

  KODUM ŞU ŞEKİLDE

  ALTER VIEW KARZARAR AS
  WITH TUTARLAR(BARKOD,AD,BIRIMALIS,BIRIMSATIS,GIRENMIKTAR,CIKANMIKTAR,ORTALAMAMALIYET,ORTALAMAGETIRI)
  AS 
  (
  SELECT BARKOD,URUNAD,
  SUM(CASE WHEN KISAKOD ='AF' THEN BIRIM_FİYAT ELSE 0 END) AS ALIS,
  SUM(CASE WHEN KISAKOD ='S' THEN BIRIM_FİYAT ELSE 0 END) AS SATIS,
  SUM(CASE WHEN GCKOD ='G' THEN MIKTAR ELSE 0 END) AS GIREN,
  SUM(CASE WHEN GCKOD ='C' THEN MIKTAR ELSE 0 END) AS CIKAN,
  AVG(CASE WHEN KISAKOD ='AF' THEN BIRIM_FİYAT ELSE 0 END) AS MALIYET,
  AVG(CASE WHEN KISAKOD ='S' THEN BIRIM_FİYAT ELSE 0 END) AS GETIRI
  
  FROM BELGE_DETAY GROUP BY BARKOD,URUNAD 
  )
  SELECT 
  B.BARKOD,
  T.AD,
  /*Kâr Oranı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Alış Fiyatı) x 100*/
  ISNULL(((T.BIRIMSATIS-t.BIRIMALIS)/NULLIF(t.BIRIMALIS, 0))*100,0) AS KARORAN,
  /*Kâr Marjı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Satış Fiyatı) x 100*/
  ISNULL(((T.BIRIMSATIS-t.BIRIMALIS)/NULLIF(t.BIRIMSATIS, 0))*100,0) AS KARMARJ,
  CASE WHEN (T.BIRIMSATIS-T.BIRIMALIS)>0 THEN 'Kâr' WHEN (T.BIRIMSATIS-T.BIRIMALIS)<0 THEN 'Zarar' ELSE 'Sabit' END AS KZS,
  T.BIRIMALIS AS BIRIMALIS,
  T.BIRIMSATIS AS BIRIMSATIS,
  T.ORTALAMAMALIYET AS ORTMALIYET,
  T.ORTALAMAGETIRI AS ORTGETIRI,
  T.GIRENMIKTAR AS GIRENMIKTAR,
  T.CIKANMIKTAR AS CIKANMIKTAR,
  T.GIRENMIKTAR-T.CIKANMIKTAR AS ENVANTER
  FROM STOK_BARKOD AS B
  INNER JOIN TUTARLAR AS T ON T.BARKOD=B.BARKOD
  GROUP BY B.BARKOD,T.AD,T.BIRIMALIS,T.BIRIMSATIS,T.GIRENMIKTAR,T.CIKANMIKTAR,ORTALAMAMALIYET,ORTALAMAGETIRI

  ŞIMDİ BEN BELGE DETAY TABLOSUNDA YER ALAN DUZENLEME_TARİHİ KOLONUNA DA SORGUMA DAHİL ETMEK İSTİYORUM.

  DAHIL EDİNCE TARİHLER DAKİKA BAZINDA BİLE BİRİBİRİNDEN FARKLI OLDUĞU İÇİN GRUPLAMAM BOZULUYOR .

  GURUPLAMA BOZULMADAN TARIH ALANINI EKLEYİP C# TARAFINDA WHERE ILE İKİ TARİH ARASINDAKİ DEĞERLERİ ALMAK İSTİYORUM BUNU NASIL YAPABİLİRİM.

  15 Ocak 2017 Pazar 11:06

Yanıtlar

 • Sana defalarca view yerine bu tip isler icin function onerdim ama dinlemedin :( Umarim bu sefer dinlersin:

  CREATE FUNCTION ufn_KarZarar
    (
     @baslangic DATETIME ,
     @bitis DATETIME
    )
  RETURNS TABLE
  AS
  RETURN
    (
  	WITH  belgeDetay
         AS ( SELECT  BARKOD ,
                URUNAD ,
                KISAKOD ,
                BIRIM_FİYAT GCKOD ,
                MIKTAR
            FROM   BELGE_DETAY
            WHERE  DUZENLEME_TARİHİ >= @baslangic
                AND DUZENLEME_TARİHİ < @bitis
           ),
        TUTARLAR ( BARKOD, AD, BIRIMALIS, BIRIMSATIS, GIRENMIKTAR, CIKANMIKTAR, ORTALAMAMALIYET, ORTALAMAGETIRI )
         AS ( SELECT  BARKOD ,
                URUNAD ,
                SUM(CASE WHEN KISAKOD = 'AF' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS ALIS ,
                SUM(CASE WHEN KISAKOD = 'S' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS SATIS ,
                SUM(CASE WHEN GCKOD = 'G' THEN MIKTAR
                     ELSE 0
                  END) AS GIREN ,
                SUM(CASE WHEN GCKOD = 'C' THEN MIKTAR
                     ELSE 0
                  END) AS CIKAN ,
                AVG(CASE WHEN KISAKOD = 'AF' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS MALIYET ,
                AVG(CASE WHEN KISAKOD = 'S' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS GETIRI
            FROM   belgeDetay
            GROUP BY BARKOD ,
                URUNAD
           )
    SELECT B.BARKOD ,
        T.AD ,
  /*Kâr Oranı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Alış Fiyatı) x 100*/
        ISNULL(( ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) / NULLIF(T.BIRIMALIS, 0) )
            * 100, 0) AS KARORAN ,
  /*Kâr Marjı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Satış Fiyatı) x 100*/
        ISNULL(( ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) / NULLIF(T.BIRIMSATIS, 0) )
            * 100, 0) AS KARMARJ ,
        CASE WHEN ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) > 0 THEN 'Kâr'
           WHEN ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) < 0 THEN 'Zarar'
           ELSE 'Sabit'
        END AS KZS ,
        T.BIRIMALIS AS BIRIMALIS ,
        T.BIRIMSATIS AS BIRIMSATIS ,
        T.ORTALAMAMALIYET AS ORTMALIYET ,
        T.ORTALAMAGETIRI AS ORTGETIRI ,
        T.GIRENMIKTAR AS GIRENMIKTAR ,
        T.CIKANMIKTAR AS CIKANMIKTAR ,
        T.GIRENMIKTAR - T.CIKANMIKTAR AS ENVANTER
    FROM  STOK_BARKOD AS B
        INNER JOIN TUTARLAR AS T ON T.BARKOD = B.BARKOD
    GROUP BY B.BARKOD ,
        T.AD ,
        T.BIRIMALIS ,
        T.BIRIMSATIS ,
        T.GIRENMIKTAR ,
        T.CIKANMIKTAR ,
        ORTALAMAMALIYET ,
        ORTALAMAGETIRI
  );
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen sevdaca 16 Ocak 2017 Pazartesi 08:25
  15 Ocak 2017 Pazar 19:19

Tüm Yanıtlar

 • Sana defalarca view yerine bu tip isler icin function onerdim ama dinlemedin :( Umarim bu sefer dinlersin:

  CREATE FUNCTION ufn_KarZarar
    (
     @baslangic DATETIME ,
     @bitis DATETIME
    )
  RETURNS TABLE
  AS
  RETURN
    (
  	WITH  belgeDetay
         AS ( SELECT  BARKOD ,
                URUNAD ,
                KISAKOD ,
                BIRIM_FİYAT GCKOD ,
                MIKTAR
            FROM   BELGE_DETAY
            WHERE  DUZENLEME_TARİHİ >= @baslangic
                AND DUZENLEME_TARİHİ < @bitis
           ),
        TUTARLAR ( BARKOD, AD, BIRIMALIS, BIRIMSATIS, GIRENMIKTAR, CIKANMIKTAR, ORTALAMAMALIYET, ORTALAMAGETIRI )
         AS ( SELECT  BARKOD ,
                URUNAD ,
                SUM(CASE WHEN KISAKOD = 'AF' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS ALIS ,
                SUM(CASE WHEN KISAKOD = 'S' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS SATIS ,
                SUM(CASE WHEN GCKOD = 'G' THEN MIKTAR
                     ELSE 0
                  END) AS GIREN ,
                SUM(CASE WHEN GCKOD = 'C' THEN MIKTAR
                     ELSE 0
                  END) AS CIKAN ,
                AVG(CASE WHEN KISAKOD = 'AF' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS MALIYET ,
                AVG(CASE WHEN KISAKOD = 'S' THEN BIRIM_FİYAT
                     ELSE 0
                  END) AS GETIRI
            FROM   belgeDetay
            GROUP BY BARKOD ,
                URUNAD
           )
    SELECT B.BARKOD ,
        T.AD ,
  /*Kâr Oranı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Alış Fiyatı) x 100*/
        ISNULL(( ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) / NULLIF(T.BIRIMALIS, 0) )
            * 100, 0) AS KARORAN ,
  /*Kâr Marjı (%) = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Satış Fiyatı) x 100*/
        ISNULL(( ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) / NULLIF(T.BIRIMSATIS, 0) )
            * 100, 0) AS KARMARJ ,
        CASE WHEN ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) > 0 THEN 'Kâr'
           WHEN ( T.BIRIMSATIS - T.BIRIMALIS ) < 0 THEN 'Zarar'
           ELSE 'Sabit'
        END AS KZS ,
        T.BIRIMALIS AS BIRIMALIS ,
        T.BIRIMSATIS AS BIRIMSATIS ,
        T.ORTALAMAMALIYET AS ORTMALIYET ,
        T.ORTALAMAGETIRI AS ORTGETIRI ,
        T.GIRENMIKTAR AS GIRENMIKTAR ,
        T.CIKANMIKTAR AS CIKANMIKTAR ,
        T.GIRENMIKTAR - T.CIKANMIKTAR AS ENVANTER
    FROM  STOK_BARKOD AS B
        INNER JOIN TUTARLAR AS T ON T.BARKOD = B.BARKOD
    GROUP BY B.BARKOD ,
        T.AD ,
        T.BIRIMALIS ,
        T.BIRIMSATIS ,
        T.GIRENMIKTAR ,
        T.CIKANMIKTAR ,
        ORTALAMAMALIYET ,
        ORTALAMAGETIRI
  );
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen sevdaca 16 Ocak 2017 Pazartesi 08:25
  15 Ocak 2017 Pazar 19:19
 • Haklısınız hocam daha dikkatli olacağım. Çok teşekkür ederim
  16 Ocak 2017 Pazartesi 08:25