none
datagridviewde seçili satırlarlardakı verileri liste aktarma RRS feed

 • Soru

 • Merhaba. İndi soracağım sorunu daha öncede burada sormuşdum manesef hiç kimse cevaplamadı. İstediyim datagrdidviewden seçili satırların verilerini listeye aktarmakdır. 

   List<Datalar> gelendata = new List<Datalar>(); 
  
  class Datalar
      {
      
        public string parametrname { get; set; }
        public string netice { get; set; }
        public string vahid { get; set; }
        public string norma { get; set; }
      } 
  
  
  
  Datalar data = new Datalar();
   foreach (DataGridViewRow dr in dataGridView2.SelectedRows)
        {
         
          data.parametrname = dr.Cells["Parametrname"].Value == null ? "-" : dr.Cells["Parametrname"].Value.ToString();
          data.netice = dr.Cells["Sonuc"].Value == null ? "-" : dr.Cells["Sonuc"].Value.ToString();
          data.norma = dr.Cells["Normativ"].Value == null ? "-" : dr.Cells["Normativ"].Value.ToString();
          data.vahid = dr.Cells["Vahid"].Value == null ? "-" : dr.Cells["Vahid"].Value.ToString();
          gelendata.Add(data);
        }
  Bu şekilde yapıyorum datalar null geliyor. 

  2 Temmuz 2019 Salı 14:10

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 •  List<Datalar> listem = new List<Datalar>();
        dataGridView1.SelectedRows.OfType<DataGridViewRow>().ToList().ForEach(x => listem.Add(new Datalar { netice = x.Cells[0].Value.ToString(), norma = x.Cells[1].Value.ToString(), parametrname = x.Cells[2].Value.ToString(), vahid = x.Cells[3].Value.ToString() }));
  
  Datalar null geliyor dediğine göre satırı doğru seçmediğinden şüphe edilebilir.Selectedrow dan kasıt rowheader'a tıklayarak tüm satırı boydan boya seçmek , öteki türlü seçili bir satır olmayacağından selectedrows bir koleksiyon dönmeyecektir.
  2 Temmuz 2019 Salı 16:18
 • foreach blogunu yanlış işlemişsin, hem o kadar null kontrolu yapmana gerek yok:

  List<Datalar> gelendata = new List<Datalar>(); // bunu lokal değişken olarak kullan
  
  foreach (DataGridViewRow dr in dataGridView2.SelectedRows)
  { 
    var data = new Datalar {
       parametrname =(string)dr.Cells["Parametrname"].Value,
       netice = (string)dr.Cells["Sonuc"].Value,
       norma = (string)dr.Cells["Normativ"].Value,
       vahid = dr.Cells["Vahid"].Value.ToString()
      };
    gelendata.Add(data);
  }  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  2 Temmuz 2019 Salı 16:56
  Yanıtlayıcı