none
Asp.Net Alt Sayfa Listemele RRS feed

 • Soru

 • Asp.net alt sayfası olmayan bi temaya alt sayfa özelliği kazandırmak istiyorum

  css dosyama aşağıdaki stilleri tanımladım

  #alt {
  font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif;
  margin-bottom: 10px;
  background-color: #00BBFF;
  }

  as

                       

  <ul id="menu">
  <asp:Repeater ID="RptSayfalar" runat="server" 
                 OnItemDataBound="RptSayfalar_ItemDataBound">
                       <ItemTemplate>
                       <li>
                       <a href="<%# Eval("Url") %>"><%# Eval("Adi") %></a>
                       <ul>
                       <asp:Repeater ID="RptAltSayfalar" runat="server">
                               <ItemTemplate>
                     <li id="alt"> <a href="<%# Eval("Url") %>"><%# Eval("Adi") %></a></li>
                       </ItemTemplate>
                               </asp:Repeater>
            </ul>

                       </li>
                       </ItemTemplate>
                       </asp:Repeater>


  </ul>

  şeklinde aspx sayfama kodları ekledim fakat alt sayfayı direk gösteriyor üzerine gelince aşağıya alt sayfa açılması işlemini nasıl yapabilirim

  7 Mayıs 2013 Salı 11:47

Yanıtlar