none
entity framework collation ve sqlite RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  entity framework code first ile database collation nasıl ayarlayabiliriz? Turkish_CI_AS

  namespace WebSite.Data
  {
      public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser, ApplicationRole, string>
      {
          public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) : base(options)
          {
              Database.EnsureCreated();
          }

          public DbSet<CommonSetting> CommonSettings { get; set; }
          public DbSet<ApplicationRole> ApplicationRoles { get; set; }
          public DbSet<ApplicationUser> ApplicationUsers { get; set; }
          public override DbSet<IdentityUserRole<string>> UserRoles { get; set; }
          public DbSet<Language> Languages { get; set; }
          public DbSet<LocalizationRecord> LocalizationRecords { get; set; }
          public DbSet<Menu> Menus { get; set; }
          public DbSet<Page> Pages { get; set; }
          public DbSet<PageRoot> PageRoots { get; set; }
          public DbSet<Slider> Sliders { get; set; }
          public DbSet<Country> Countries { get; set; }
          public DbSet<City> Cities { get; set; }
          public DbSet<District> Districts { get; set; }
          

          protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
          {
             
              base.OnModelCreating(modelBuilder);

              //modelBuilder.("Turkish_CI_AS");

              modelBuilder.Entity<ApplicationUser>().ToTable("WebsiteUsers");
              modelBuilder.Entity<ApplicationRole>().ToTable("WebsiteRoles");
              modelBuilder.Entity<IdentityUserRole<string>>().ToTable("WebsiteUserRoles");
              modelBuilder.Entity<IdentityRoleClaim<string>>().ToTable("WebsiteRoleClaims");
              modelBuilder.Entity<IdentityUserClaim<string>>().ToTable("WebsiteUserClaims");
              modelBuilder.Entity<IdentityUserLogin<string>>().ToTable("WebsiteUserLogins");
              modelBuilder.Entity<IdentityUserToken<string>>().ToTable("WebsiteUserTokens");
          }

          public override int SaveChanges()
          {
              base.ChangeTracker.DetectChanges();
              
              return base.SaveChanges();
          }
          
          
      }
  }

  22 Ekim 2020 Perşembe 21:07

Tüm Yanıtlar

 • Tam emin değilim ama, startta biyerde;

  dbContex.DataBase.ExecuteSqlRaw("alter database DbAdı set collate Turkish_CI_AS");
  denermisin.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com  22 Ekim 2020 Perşembe 21:23
  Moderatör
 • Database SQLite ismi WebSiteDB.db  hata veriyor sqlite için çalışmıyor sanırım.

  Microsoft.Data.Sqlite.SqliteException: 'SQLite Error 1: 'near "database": syntax error'.'

   public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) : base(options)
      {
        Database.EnsureCreated();
        Database.ExecuteSqlRaw("alter database WebSiteDB set collate Turkish_CI_AS");
      }


  Yapmak istediğim büyük küçük harf  duyarlığını kapatmak şöyle birşey buldum sqlite için fakat nerede çalıştıracağım. 

  public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) : base(options)
          {
              Database.ExecuteSqlRaw("PRAGMA case_sensitive_like = 0");
              Database.EnsureCreated();

          }


  • Düzenleyen suat suphi 23 Ekim 2020 Cuma 10:01 ek soru
  23 Ekim 2020 Cuma 09:03
 • çalışmaz tabi , bir tuvlete girdiğinizde "bu kapaaklar siyh, bizim evdeki beyaz napıcam " diye soruyor musunuz?

  database belirtmediğiniz için Turkish_CI_AS yi görünce Mssql zannedip T-SQL örneği verdim, siz bu dbcc sorgusunun kendi veritabanınıza göre olanını yazın.

  projeniz core ise Startup.cs de Configure methodunda, .net framework ise global.asax , App_Start handlerinde olabilir.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com  23 Ekim 2020 Cuma 12:12
  Moderatör
 • Merhaba,

  kendi verdiğiniz örneği eleştirmişsiniz :) 

   Database.ExecuteSqlRaw("PRAGMA case_sensitive_like = 0"); 

  ben bunu buldum ancak çalışmıyor. 


  23 Ekim 2020 Cuma 12:26
 • okuduğunu anlayamıyorsun galiba :)

  neyse takıl sen.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  23 Ekim 2020 Cuma 16:10
  Moderatör
 • Benim amacım zaten takılmak :) moderatör :) 

  23 Ekim 2020 Cuma 20:08
 • sanırım tek tek bütün kolonları tanımlamak gerekiyor. NOCASE i varsayılan değer olarak TEXT için tanımlansa daha mantıklıydı. 

  modelBuilder.Entity<Country>().Property(t => t.BinaryCode).HasColumnType("TEXT COLLATE NOCASE");

  26 Ekim 2020 Pazartesi 14:11
 • https://www.youtube.com/watch?v=OgMhLVa_VfA&list=PLdo4fOcmZ0oX-DBuRG4u58ZTAJgBAeQ-t

  konuyla ilgili güncelleme geldi :) soru sormuştum. 

  27 Ekim 2020 Salı 18:30