none
Yerel disk C: RRS feed

Tüm Yanıtlar

 • kullandığın kelimelere dikkat etmek pek önemli değil galiba senin için :)

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  3 Aralık 2019 Salı 12:18
 • Directory.GetDirectories

  Directory.GetFiles

  Directory.CreateDirectory

  File.Copy

  Ornek:

  void Main()
  {
  	CopyFolder(@"c:\KaynakDizin", "c:\HedefDizin");
  }
  
  private void CopyFolder(string sourceDir, string targetDir)
  {
  	CopyFolderWithFiles(sourceDir, targetDir);
  	foreach (var dir in Directory.GetDirectories(sourceDir, "*.*", SearchOption.AllDirectories))
  	{
  		CopyFolderWithFiles(dir,dir.Replace(sourceDir, targetDir));
  	}
  }
  
  private void CopyFolderWithFiles(string sourceDir, string targetDir)
  {
  	if (!Directory.Exists(targetDir))
  	{
  		Directory.CreateDirectory(targetDir);
  	}
  	foreach (var file in Directory.GetFiles(sourceDir, "*.*", SearchOption.TopDirectoryOnly))
  	{
  		File.Copy(file, file.Replace(sourceDir, targetDir));
  	}
  }
    How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  3 Aralık 2019 Salı 12:34
  Yanıtlayıcı