none
FileUpload aynı dosya varsa ismini değiştrisin bunu nasıl yapabilirim ? RRS feed

 • Soru

 • merhaba arkadaşlar sormak istedim şey

  örnegin file uploadda ilk başta 1.jpg die dosya yükledim.Birdana aynısı yükleyince isim değiştirsin bunu nasıl yapabilirm ?

  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:07

Yanıtlar

 • int Urun_ID = 123;//Urun_ID 
              string newFileNAME= DateTime.Now.ToString().Replace(" ", "").Replace(".", "").Replace(":", "") + DateTime.Now.Millisecond.ToString() + Urun_ID.ToString();


  if (FileUpload1.HasFile)
          {
              FileUpload1.SaveAs(MapPath("~/uploadFolder/" + newFileName));
          }

  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:19
 • File.Exists methodu size dosyanın var olup olmadığını T/F olarak döndürür. Bunu kullanarak rename yapabilirsiniz


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:29
  Moderatör
 • Dostum aynı sorun bendede vardı ben sorunumu bu sekilde halletim Guid ile örnek kod aşağıdadır :)

  string a = Guid.NewGuid().ToString();

  string degistir = fileResimler.PostedFile.FileName.Replace(fileResimler.PostedFile.FileName, a + ".jpg");

  //Buradada Resmi Elde Ettiğimiz Adıyla İmages Dosyasına Kaydettirdik...
   file.SaveAs(Server.MapPath("CarImages/" + degistir));

  //Db Kaydetme Kodu 

  con = baglan.baglan();
  SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("Insert into EvResimler(ResimAdi) values('" + degistir + "')", con);
  cmd2.ExecuteNonQuery();

  Bu senin sorununu %90 çözecektir.


  www.garipadamlar.com - Asp.Net'te Türkçe Kaynağınız  1 Ekim 2012 Pazartesi 13:33

Tüm Yanıtlar

 • int Urun_ID = 123;//Urun_ID 
              string newFileNAME= DateTime.Now.ToString().Replace(" ", "").Replace(".", "").Replace(":", "") + DateTime.Now.Millisecond.ToString() + Urun_ID.ToString();


  if (FileUpload1.HasFile)
          {
              FileUpload1.SaveAs(MapPath("~/uploadFolder/" + newFileName));
          }

  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:19
 • öncelikle yanıtın için çok teşekküler peki burada klasöre düşen resmin ismide değişiyormu yani hem data absede hem klsörde
  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:25
 • birdeyazdığın kodu biraz açablirimisn pek anlamadım
  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:26
 • File.Exists methodu size dosyanın var olup olmadığını T/F olarak döndürür. Bunu kullanarak rename yapabilirsiniz


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:29
  Moderatör
 • örek bir kod paylaşırmısınız  file.exists hakkında
  1 Ekim 2012 Pazartesi 12:34
 • Dostum aynı sorun bendede vardı ben sorunumu bu sekilde halletim Guid ile örnek kod aşağıdadır :)

  string a = Guid.NewGuid().ToString();

  string degistir = fileResimler.PostedFile.FileName.Replace(fileResimler.PostedFile.FileName, a + ".jpg");

  //Buradada Resmi Elde Ettiğimiz Adıyla İmages Dosyasına Kaydettirdik...
   file.SaveAs(Server.MapPath("CarImages/" + degistir));

  //Db Kaydetme Kodu 

  con = baglan.baglan();
  SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("Insert into EvResimler(ResimAdi) values('" + degistir + "')", con);
  cmd2.ExecuteNonQuery();

  Bu senin sorununu %90 çözecektir.


  www.garipadamlar.com - Asp.Net'te Türkçe Kaynağınız  1 Ekim 2012 Pazartesi 13:33
 • void

  SaveFile(HttpPostedFilefile)

          {

             

  try


              {

                 

  // Specify the path to save the uploaded file to.


   

                 

  // Get the name of the file to upload.


                 

  stringfileName = fu.FileName;

                 

  // Create the path and file name to check for duplicates.


                 

  stringpathToCheck = savePath + fileName;

                 

  // Create a temporary file name to use for checking duplicates.


                 

  stringtempfileName = "";

                 

  // Check to see if a file already exists with the


                 

  // same name as the file to upload.       


                 

  if(System.IO.File.Exists(pathToCheck))

                  {

                     

  intcounter = 2;

                     

  while(System.IO.File.Exists(pathToCheck))

                      {

                         

  // if a file with this name already exists,


                         

  // prefix the filename with a number.


                          tempfileName = counter.ToString() + fileName;

                          pathToCheck = savePath + tempfileName;

                          counter++;

                      }

                      fileName = tempfileName;

                     

  // Notify the user that the file name was changed.


                      lbl.Text =

  "Aynı isimde bir dosya mevcut dosya ismi değiştirilerek eklendi";

                  }

                 

  else


                  {

                     

  // Notify the user that the file was saved successfully.


                      lbl.Text =

  "Yükleme işlemi Tamamlandı";

                  }

                 

  // Append the name of the file to upload to the path.


                  savePath += fileName;

   

                 

  FileInfofi = newFileInfo(savePath);

                 

  booluygun = false;

                 

  string[] str = { ".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"};

                 

  foreach(strings instr)

                  {

                     

  if(fi.Extension.ToLower() == s)

                      {

                          uygun =

  true;

                      }

                  }

                 

  if(uygun == false)

                  {

                      lbl.Text =

  "dosya uzantısı jpg, jpeg, png, veya gif olmalıdır";

                  }

                 

  else


                  {

                     

  Streamst = fu.FileContent;

                     

  ImageBoyutimg = newImageBoyut();

                      System.Drawing.

  Imageimage = System.Drawing.Image.FromStream(st);

                     

  if(image.Width > 800)

                      {

                          img.yw = 800;

                         

  Bitmapbmp = img.Boyutla(image);

                          img.saveJpeg(savePath, bmp, 85);

                          bmp.Dispose();

   

                      }

                     

  else


                      {

                         

  Bitmapbmp = (Bitmap)image;

                          img.saveJpeg(savePath, bmp, 85);

                      }

                      Bind();

                      DataList1.DataBind();

                      fu.Dispose();

                      image.Dispose();

                      st.Dispose();

                      st.Close();

                  }

              }

             

  catch(Exceptionex)

              {

                  Response.Write(ex.Message);

              }

             

  // Call the SaveAs method to save the uploaded


             

  // file to the specified directory.


   

          }


  2 Ekim 2012 Salı 18:44