none
Gridviewden belirli alanları Excele aktarma RRS feed

 • Soru

 • İyi Günler,

  Başlıkta da belirttiğim gibi belirli alanları ezcele aktarmak istiyorum.

  Response.Clear();
              Response.ClearHeaders();
              Response.ClearContent();

              Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
              Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("windows-1254");
              Response.Buffer = true;
              Response.Charset = "windows-1254";
              Response.ContentType = "application/vnd.xls";

              Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=GridViewCS.xls");
              StringWriter sw = new StringWriter();

              HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);

              lblCS.RenderControl(hw);
              GridViewCS.Columns[9].Visible = false;
              GridViewCS.Columns[10].Visible = false;
              GridViewCS.RenderControl(hw);

              string style = @"<style> .textmode { } </style>";
              Response.Write(style);
              string header = "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n<head>\n<title></title>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\" />\n<style>\n</style>\n</head>\n<body>\n";
              Response.Write(header + sw);
              Response.Flush();
              Response.End();

  Yukarıdaki kodları kullanıyorum. Gridde 9. ve 10. alanlarım buton şeklinde Güncelle ve Sil butonları. Excele aktarırken bu iki alanın görünmesini istemiyorum. Yukarıdaki gibi alanların visible özelliklerini false yaparak istediğimi yaptım. Ancak daha sonra visible özelliklerini true yaptığımda sayfa yenilenmeden gizlenen alanları göstermiyor. Sayfayı yeniletirsem de gride tekrar veritabanından verileri çekmem lazım. Bu şekilde bir çok gridim mevcut. Excele aktarmak istemediğim alanları gizlemek yerine. Excele sadece istediğim alanları nasıl aktarabilirim. Mesela 1,2,3,4 nolu alanları aktarmam lazım?

  5 Ağustos 2014 Salı 08:14

Yanıtlar