none
ASP.NET WEBCONFIG HATASI RRS feed

  • Genel Tartışma

  • Merhaba Sunucu Satın aldım. uygulamamı oraya public ettim bu hatayı alıyorum sorun neyden kaynaklanabilir
    <add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule, DevExpress.Web.v13.1, Version=13.1.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" verb="GET" path="DX.ashx" name="ASPxHttpHandlerModule" preCondition="integratedMode" />


    5 Temmuz 2017 Çarşamba 07:02