none
is null çalışmıyor ? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  WHERE 
  ((@txt is null) or (cariadi like '%' + @txt + '%' or carikodu like '%' + @txt + '%')) 
  and
  ((@kategori is null) or (kategori= @kategori))
  Yukarıdaki gibi. and den sonraki @kategori yokken. arama yaparken boş değerde arama yapınca tüm kayıtları gösteriyordu. şimdi bir dropdownlist ile kategorileri gösteriyorum. Dropdonlist boşken veya parametreadı =""; gibi değerler gönderdim kategori için ve hiç kayıt gelmiyor. Fakat bir kategori seçince kayıt geliyor. Problem ne olabilir. Kategori seçilmedi durumda da tüm kayıtların gelmesini istiyorum.
  9 Nisan 2013 Salı 18:10

Yanıtlar