none
Kayıt defterinde LOCAL_MACHİNE altında değer değişikliği yapmak RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ' un altındaki Userinit'in değerini değiştirmek istiyorum. Bunu yapmak için : 

  http://yazilim.eyuperdogan.com.tr/2016/06/13/visual-studio/visual-studio-da-projeyi-yonetici-haklariyla-calistirma.html


  bu adresteki projeyi yönetici haklarıyla çalıştırmak için gerekenleri yaptım. Visual Studio'da yönetici olarak çalıştırıyorum. 

  Kodlarımı da şu şekilde düzenledim : 

  RegistryKey rkey3 = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon", true);
              string anahtarDegeri = @"C:\WINDOWS\system32\notepad.exe,C:\Windows\system32\userinit.exe";
              rkey3.SetValue("Userinit",anahtarDegeri,RegistryValueKind.String);                   
              MessageBox.Show(rkey3.GetValue("Userinit").ToString());
              rkey3.Close();

  Bunun sonucunda regeditte hiç bir değişiklik göremiyorum. Neyi yanlış yapıyorum ? 

  Not: MessageBox'la gelen mesajda istediğim değişiklik görünüyor lakin regeditten localMachine altında bir değişiklik yok. 


   

  12 Kasım 2017 Pazar 09:30