none
M.B. dövüz kuru

  Soru

 • Merhabalar,

  Ben kendi kullanacağım sonrasında da çevreme dağıtacağım bir program yazıyorum. Yapmak istediğim küçük bir bölümde sürekli güncellenmek üzere merkez bankası döviz kurlarını koymak. Bunu yapmak için webbrowser düşündüm fakat internette çalışan kodunu bulamadım. Webbrowser dan başka yapabileceğim bi kontrol var mı?

  02 Şubat 2012 Perşembe 08:33

Yanıtlar

 •  

  Form1.Designer.vb İçeriği ;

  <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
  Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
  
    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
      Try
        If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
          components.Dispose()
        End If
      Finally
        MyBase.Dispose(disposing)
      End Try
    End Sub
  
    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
  
    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer. 
    'Do not modify it using the code editor.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
    Private Sub InitializeComponent()
      Me.DataGridView1 = New System.Windows.Forms.DataGridView()
      Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
      CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
      Me.SuspendLayout()
      '
      'DataGridView1
      '
      Me.DataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
      Me.DataGridView1.Location = New System.Drawing.Point(13, 13)
      Me.DataGridView1.Name = "DataGridView1"
      Me.DataGridView1.Size = New System.Drawing.Size(875, 482)
      Me.DataGridView1.TabIndex = 0
      '
      'Button1
      '
      Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(162, Byte))
      Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(13, 509)
      Me.Button1.Name = "Button1"
      Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(875, 29)
      Me.Button1.TabIndex = 1
      Me.Button1.Text = "Kurları Göster"
      Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
      '
      'Form1
      '
      Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
      Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(900, 550)
      Me.Controls.Add(Me.Button1)
      Me.Controls.Add(Me.DataGridView1)
      Me.Name = "Form1"
      Me.Text = "Form1"
      CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
      Me.ResumeLayout(False)
  
    End Sub
    Friend WithEvents DataGridView1 As System.Windows.Forms.DataGridView
    Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  
  End Class
  
  

  Form1.vb İçeriği  ;

  Imports System.Xml
  
  Public Class Form1
  
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      DataGridView1.DataSource = DövizBilgileriAl()
    End Sub
  
    Private Function DövizBilgileriAl() As DataTable
  
  
      Dim htmlAdres As String = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"
  
      Dim dt As New DataTable
      Dim dr As DataRow
      Dim xmlDokuman As New XmlDocument
  
      Dim tarih As XmlNode
      Dim liste, isim, kod, dovizAlis, dovizSatis, efektifAlis, efektifSatis, kacDolar As XmlNodeList
  
  
      xmlDokuman.Load(htmlAdres)
  
      dt.Columns.Add("Döviz Türü")
      dt.Columns.Add("Kisaltma")
      dt.Columns.Add("Alis")
      dt.Columns.Add("Satis")
      dt.Columns.Add("Efektif Alis")
      dt.Columns.Add("Efektif Satis")
      dt.Columns.Add("USD Dönüşüm")
  
      tarih = xmlDokuman.SelectSingleNode("/Tarih_Date/@Tarih")
      liste = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency")
      isim = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/Isim")
      kod = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/@Kod")
      dovizAlis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/ForexBuying")
      dovizSatis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/ForexSelling")
      efektifAlis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/BanknoteBuying")
      efektifSatis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/BanknoteSelling")
      kacDolar = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/CrossRateUSD")
  
      For i As Integer = 0 To 16
        If isim.Item(i).InnerText <> "ÖZEL ÇEKME HAKLARI" Then
          dr = dt.NewRow
          dr(0) = isim.Item(i).InnerText.ToString()
          dr(1) = kod.Item(i).InnerText.ToString()
          dr(2) = Replace(dovizAlis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(3) = Replace(dovizSatis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(4) = Replace(efektifAlis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(5) = Replace(efektifSatis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(6) = Replace(kacDolar.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dt.Rows.Add(dr)
        End If
  
      Next
  
      Return dt
    End Function
  
  End Class
  
  


  burhansuleymanvural@windowslive.com
  02 Şubat 2012 Perşembe 09:23
  Yanıtlayıcı

Tüm Yanıtlar

 •  

  Form1.Designer.vb İçeriği ;

  <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
  Partial Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
  
    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
    Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
      Try
        If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
          components.Dispose()
        End If
      Finally
        MyBase.Dispose(disposing)
      End Try
    End Sub
  
    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer
  
    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer. 
    'Do not modify it using the code editor.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
    Private Sub InitializeComponent()
      Me.DataGridView1 = New System.Windows.Forms.DataGridView()
      Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
      CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
      Me.SuspendLayout()
      '
      'DataGridView1
      '
      Me.DataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
      Me.DataGridView1.Location = New System.Drawing.Point(13, 13)
      Me.DataGridView1.Name = "DataGridView1"
      Me.DataGridView1.Size = New System.Drawing.Size(875, 482)
      Me.DataGridView1.TabIndex = 0
      '
      'Button1
      '
      Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12.0!, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(162, Byte))
      Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(13, 509)
      Me.Button1.Name = "Button1"
      Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(875, 29)
      Me.Button1.TabIndex = 1
      Me.Button1.Text = "Kurları Göster"
      Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
      '
      'Form1
      '
      Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
      Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(900, 550)
      Me.Controls.Add(Me.Button1)
      Me.Controls.Add(Me.DataGridView1)
      Me.Name = "Form1"
      Me.Text = "Form1"
      CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
      Me.ResumeLayout(False)
  
    End Sub
    Friend WithEvents DataGridView1 As System.Windows.Forms.DataGridView
    Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  
  End Class
  
  

  Form1.vb İçeriği  ;

  Imports System.Xml
  
  Public Class Form1
  
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      DataGridView1.DataSource = DövizBilgileriAl()
    End Sub
  
    Private Function DövizBilgileriAl() As DataTable
  
  
      Dim htmlAdres As String = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"
  
      Dim dt As New DataTable
      Dim dr As DataRow
      Dim xmlDokuman As New XmlDocument
  
      Dim tarih As XmlNode
      Dim liste, isim, kod, dovizAlis, dovizSatis, efektifAlis, efektifSatis, kacDolar As XmlNodeList
  
  
      xmlDokuman.Load(htmlAdres)
  
      dt.Columns.Add("Döviz Türü")
      dt.Columns.Add("Kisaltma")
      dt.Columns.Add("Alis")
      dt.Columns.Add("Satis")
      dt.Columns.Add("Efektif Alis")
      dt.Columns.Add("Efektif Satis")
      dt.Columns.Add("USD Dönüşüm")
  
      tarih = xmlDokuman.SelectSingleNode("/Tarih_Date/@Tarih")
      liste = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency")
      isim = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/Isim")
      kod = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/@Kod")
      dovizAlis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/ForexBuying")
      dovizSatis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/ForexSelling")
      efektifAlis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/BanknoteBuying")
      efektifSatis = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/BanknoteSelling")
      kacDolar = xmlDokuman.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency/CrossRateUSD")
  
      For i As Integer = 0 To 16
        If isim.Item(i).InnerText <> "ÖZEL ÇEKME HAKLARI" Then
          dr = dt.NewRow
          dr(0) = isim.Item(i).InnerText.ToString()
          dr(1) = kod.Item(i).InnerText.ToString()
          dr(2) = Replace(dovizAlis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(3) = Replace(dovizSatis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(4) = Replace(efektifAlis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(5) = Replace(efektifSatis.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dr(6) = Replace(kacDolar.Item(i).InnerText.ToString(), ".", ",")
          dt.Rows.Add(dr)
        End If
  
      Next
  
      Return dt
    End Function
  
  End Class
  
  


  burhansuleymanvural@windowslive.com
  02 Şubat 2012 Perşembe 09:23
  Yanıtlayıcı
 • Burhan Bey,

  cevabınız için teşekkür ederim. henüz deneme fırsatı bulamadım fakat denedikten sonra durumu bildireceğim.

  İyi çalışmalar.

  02 Şubat 2012 Perşembe 12:19
 • Çatır çatır çalışmakta :)

  Derhal kodları araklayıp kendi projeme uyarladım...

   

  Teşekkürler Burhan bey

  03 Şubat 2012 Cuma 17:30