none
DDL ArgumentOutOfRangeException Hatası/ASP RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Dropdownlist kullanıyorum, Güncellemek için açtığımda açılır listenin seçilen ögesini geri almıyor, Bunun yerine açılır listenin ilk ögesini alıyor.

  <asp:TemplateField HeaderText="Marka" SortExpression="sto_marka_kodu" >
            <EditItemTemplate>
              <asp:DropDownList ID="ddl_marka" runat="server" Height="30px" Width="120px" DataSourceID="SqlDataSource_marka" SelectedValue='<%# Eval("sto_marka_kodu")%>' DataTextField="mrk_kod" DataValueField="mrk_kod" AppendDataBoundItems="True" AutoPostBack="true">
              </asp:DropDownList>
              <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource_marka" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:webConStr %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [mrk_kod] FROM [STOK_MARKALARI] order by [mrk_kod] asc"></asp:SqlDataSource>
            </EditItemTemplate>
            <ItemTemplate>
              <asp:Label ID="lbl_marka" runat="server" Text='<%# Bind("sto_marka_kodu") %>' Enabled="False"></asp:Label>
            </ItemTemplate>
          </asp:TemplateField>    

  Bu şekilde yaptım.Gridview içerisindeki bazı satırlarda sorun oluşturmazken bazıların şu hatayı alıyorum.
  Hata Veren Satır:

  GVGuncelleme.DataBind();

  Hata:

  System.ArgumentOutOfRangeException: ''ddl_marka' öğe listelerinde bulunmadığından geçerli olmayan bir SelectedValue öğesine sahip.
  Parametre adı: value'

  Ne yapablirim?Yardımcı olabilir misiniz?


  13 Haziran 2020 Cumartesi 10:48

Tüm Yanıtlar

 • Projeniz hakkında daha fazla bilgi,  paylaşırsanız belki yardımcı olabiliriz.   Birinin cevabı size yardımcı oldu ise, lütfen "Yanıt Olarak Öner" veya "Yanıt Olarak İşaretle" olarak işaretlemeyi ve "Oy" vermeyi unutmayınız. Burada sağlanan tüm görüşler, kişiseldir ve Microsoft'un konumunu temsil etmemektedir. Tüm bilgiler hazır olarak temin edilmektedir ve herhangi bir garanti vermemektedir.

  18 Haziran 2020 Perşembe 19:41
  Moderatör