none
değişken set etme hakkında RRS feed

 • Soru

 • Selamlar aşağıda ki gibi bir sorgum var bu sorgu da değişkenlere  değerler atıyorum, tüm sonuçlar değer döndürdüğünde herhangi bir problem yok değişkenler sorunsuz bir şekilde set ediliyorlar ancak null değer döndüğünde null olarak set olmuyorlar önceki değerlerinde kalıyorlar, db e kayıt ederken null kaydetmesi gerekirken bir önceki değerlerle kaydediyor.

  Bu sorunu nasıl çözebilirim ? Yardımlarınızı rica ediyorum, iyi günler iyi çalışmalar dilerim...

  Declare @pricelow decimal(18,2)
  Declare @airvlow nvarchar(50)
  Declare @startdatelow nvarchar(15)
  Declare @enddatelow nvarchar(15)
  Declare @baselow nvarchar(50)
  Declare @taxlow nvarchar (50)
  Declare @serviceslow nvarchar(50)
  Declare @fuellow nvarchar(50)
  Declare @fltnumb nvarchar(90)
  -- ISTANBUL ---  -- ANKARA

  Select top 1 @fltnumb=dbo.tbfly.FltNum , @pricelow = dbo.tbfly.totalprice, @airvlow = dbo.tbfly.airv, @startdatelow = dbo.tbfly.startdate , @enddatelow=dbo.tbfly.enddate , @baselow = dbo.tbfly.base , @taxlow = dbo.tbfly.tax ,  @fuellow = tbfly.fuel, @serviceslow = tbfly."service"  FROM tbfly where StartAirp='ESB' AND StartDtTm='IST' order by dbo.tbfly.totalprice asc

  INSERT INTO bestist(price, airv , startdate , enddate , base, tax  , fuel, fltnumb , "services" , city)
  VALUES (@pricelow , @airvlow , @startdatelow , @enddatelow , @baselow , @taxlow , @fuellow , @fltnumb , @serviceslow , 'ESB')


  -- İZMİR

  Select top 1 @fltnumb=dbo.tbfly.FltNum , @pricelow = dbo.tbfly.totalprice, @airvlow = dbo.tbfly.airv, @startdatelow = dbo.tbfly.startdate , @enddatelow=dbo.tbfly.enddate , @baselow = dbo.tbfly.base , @taxlow = dbo.tbfly.tax ,  @fuellow = tbfly.fuel, @serviceslow = tbfly."service"  FROM tbfly where StartAirp='ADB' AND StartDtTm='IST' order by dbo.tbfly.totalprice asc

  INSERT INTO bestist(price, airv , startdate , enddate , base, tax  , fuel, fltnumb , "services" , city)
  VALUES (@pricelow , @airvlow , @startdatelow , @enddatelow , @baselow , @taxlow , @fuellow , @fltnumb , @serviceslow , 'ADB')  -- ADANA

  Select top 1 @fltnumb=dbo.tbfly.FltNum , @pricelow = dbo.tbfly.totalprice, @airvlow = dbo.tbfly.airv, @startdatelow = dbo.tbfly.startdate , @enddatelow=dbo.tbfly.enddate , @baselow = dbo.tbfly.base , @taxlow = dbo.tbfly.tax ,  @fuellow = tbfly.fuel, @serviceslow = tbfly."service"  FROM tbfly where StartAirp='ADA' AND StartDtTm='IST' order by dbo.tbfly.totalprice asc

  INSERT INTO bestist(price, airv , startdate , enddate , base, tax  , fuel, fltnumb , "services" , city)
  VALUES (@pricelow , @airvlow , @startdatelow , @enddatelow , @baselow , @taxlow , @fuellow , @fltnumb , @serviceslow , 'ADA')


  Cevap geldi

  5 Mart 2014 Çarşamba 09:28