none
IEnumarable db connection RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar baştan söyleyim zorunda olduğum için aşağıdaki kodları kullanıyorum. Fakat beni kurtarırsanız sevinirim.

  Aşağıdaki sorguyu IEnumarable,IQueryable,List ile bu sorguyu değiştirebilir miyim ? Dönen sonuç IEnumarable,IQueryable,List bunlar olabilir mi ? Datatable kullanmak istemiyorum artık. Örnek olarak yardımcı olur musunuz.

      public DataTable BlaBla()
      {
        dbConnection con = CreateServerConnection();
  
        DataTable dt = new DataTable();
        try
        {
          con.Open();
          dbConnection qry = new dbConnection("TabloAdı", "SorguAdı");
  
          dt = qry.Execute(con);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          throw new Exception("Data getirilirken hata oldu. Hata :" + ex.Message);
        }
        finally
        {
          con.Close();
        }
        return dt;
      }

  28 Temmuz 2019 Pazar 20:28

Tüm Yanıtlar

 • EF kullanın. Aksi durumda reader dan objeye eşleyecek (mapper) bir sınıf daha yazmanız gerekir.  Enumarable,IQueryable,List  demişsiniz, bunlar içinden sizin için en kolayı IList veya List olacaktır.


  www.cihanyakar.com

  28 Temmuz 2019 Pazar 20:34
 • 1. Önce veri yapısı
     public class EgitimAlanlar
      {
          public Int16 Sira_No { get; set; }
          public string Personel_Kodu { get; set; }
          public string Adi { get; set; }
          public string Adi { get; set; }        
      }

  2. Bilgiyi çağırma
     public class EgitimAlanlarYonet
      {

           private static List<EgitimAlanlar> XVeri;
           
           public static IEnumerable<VeriYapilari.EgitimAlanlar> BilgiCek(string XEgitimBasligi)
           {
              Vt. Aç.

              Select cümleni gönder.

              KutugeOku(); //            Okuma kısmı

              Vt.Kapat.
           }


           private static void KutugeOku()
           {
              XVeri = new List<EgitimAlanlar>();

              Db_Oku = Db_Command.ExecuteReader();

              while (Db_Oku.Read())
                  XVeri.Add(new EgitimAlanlar
                  {
                      Sira_No        = Db_Oku.GetInt16("Sira_No"),
                      Personel_Kodu  = Db_Oku.GetString("Personel_Kodu"),
                      Adi            = Db_Oku.GetString("Adi"),
                      Soyadi         = Db_Oku.GetString("Soyadi")
                  });
              Db_Oku.Close();
           } 

           Vt.Kapat.

      }

  3. Ana programda 

     IEnumerable<EgitimAlanlar> XEgitimAlanlar;

     XEgitimAlanlar = EgitimAlanlarYonet.BilgiCek(XEgitimBasligi);

      

  En basit haliyle böyle.

  28 Temmuz 2019 Pazar 21:23
 • Daha basit ve anlaşılır şekilde olan var mı ? 
  29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:54