none
mvc mail hatası RRS feed

 • Genel Tartışma

 • mail göndermeye çalışırken hata alıyorum çözüm bulamadım .

  hata

  Parametrelerde veya bağımsız değişkenlerde sözdizimi hatası. Sunucu yanıtı şöyleydi: Your domain does not seem to be valid. Could not find MX record for your domain.

  kod

   [HttpPost]
      public JsonResult MesajGonder(Mesaj mesaj)
      {
        //try
        //{
          var s = db.Ayar.FirstOrDefault();
  
          WebMail.SmtpServer = s.SmtpAdres;
          WebMail.EnableSsl = false;
          WebMail.UserName = s.MailAdresi;
          WebMail.Password = s.MailSifre;
          WebMail.SmtpPort = Convert.ToInt32(s.SmtpPort);
          WebMail.Send(
              mesaj.Email,
              s.WebSiteAdres + "Sitesin'den Gönderilen Mesaj",
              mesaj.Icerik
            );
  
          mesaj.Icerik.Trim();
          mesaj.Durumu = true;
          HtmlTemizle(mesaj.Icerik);
          mesaj.Tarih = DateTime.Now;
          db.Mesaj.Add(mesaj);
          db.SaveChanges();
          return Json(new JsonSonuc { Success = true, Message = "Mesajınız İletildi" });
        //}
        //catch (Exception ex)
        //{
  
        //  return Json(ex);
        //}
      }


  13 Kasım 2016 Pazar 15:37

Tüm Yanıtlar

 • Hata mesajında söylediğine göre mesaj kullandığınız domain geçerli bir domain değil ve dns kayıtlarında bu domain için girilen mail sunucu tanımları yani mx kayıtları yok. Bu nedenle de mail göndermezsiniz.

  http://pgnchess.com
  http://dergikapaklari.com

  13 Kasım 2016 Pazar 17:29