none
visual basic butonun -texte sürükleyip bırakıldıgında texte kodların çıkması RRS feed

Yanıtlar

 • Kamu Class Form1Veraset Sistemi . Windows . Formlar . Formu
  
  
  Kamu Sub New ()MyBase . Yeni ()Initializecomponent ()
  End Sub
  Korumal ı Asiri Ge ç ersiz Sub Dispose ( ByVal As Boolean at ı lmas ı)SONRA elden egerImkb degil ( safra ş Enler sey ) Ard ı ndanBİLEŞENLERİ . Dispose ()Sonu imkbEnd IfMyBase . Dispose ( at ı lmas ı)End Sub
  
  Sistem . ComponentModel . IContainer Gibi Ö zel Safra ş EnlerSistem . Windows . Forms . GroupBox gıbı arkadas WithEvents GroupBox1Sistem . Windows . Forms . TextBox gıbı arkadas WithEvents TextBox1Sistem . Windows . Forms . TextBox gıbı arkadas WithEvents TextBox2< Sistemi . Tanı . DebuggerStepThrough ()> Private Sub ı nitializecomponent ()Sistem . ComponentModel . ComponentResourceManager = Yeni Sistem . ComponentModel . ComponentResourceManager ( GetType ( Form1 )) Dim KAYNAKLARMe . GroupBox1 = Yeni Sistem . Windows . Forms . GroupBox ()Me . TextBox2 = Yeni Sistem . Windows . Forms . TextBox ()Me . TextBox1 = Yeni Sistem . Windows . Forms . TextBox ()Me . GroupBox1 . SuspendLayout ()Me . SuspendLayout ()''GroupBox1'Me.GroupBox1.Controls.Add (Me.TextBox2)Me.GroupBox1.Controls.Add (Me.TextBox1)Me.GroupBox1.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 16)Me.GroupBox1.Name = "GroupBox1"Me.GroupBox1.Size = Yeni System.Drawing.Size (239, 263)Me.GroupBox1.TabIndex = 0Me.GroupBox1.TabStop = falseMe.GroupBox1.Text = "Örnek - Textbox"''TextBox2'Me.TextBox2.AllowDrop = trueMe.TextBox2.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 142)Me.TextBox2.Multiline = trueMe.TextBox2.Name = "TextBox2"Me.TextBox2.Size = Yeni System.Drawing.Size (216, 115)Me.TextBox2.TabIndex = 1''TextBox1'Me.TextBox1.AllowDrop = trueMe.TextBox1.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 19)Me.TextBox1.Multiline = trueMe.TextBox1.Name = "TextBox1"Me.TextBox1.Size = Yeni System.Drawing.Size (216, 117)Me.TextBox1.TabIndex = 0Me.TextBox1.Text = resources.GetString ("TextBox1.Text")''Form1'Me.AutoScaleBaseSize = Yeni System.Drawing.Size (5, 13)Me.ClientSize = Yeni System.Drawing.Size (267, 291)Me.Controls.Add (Me.GroupBox1)Me.Name = "Form1"Me.Text = "Sürükle Birak"Me.GroupBox1.ResumeLayout (Yanlış)Me.GroupBox1.PerformLayout ()Me.ResumeLayout (Yanlış)
  End Sub
  
  
  
  
  Private Sub TextBox_MouseMove ( _Nesne ByVal Gönderen , MouseEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . MouseMove , TextBox2 . MouseMove KollariE . Düğme = 0 SONRA Sub ci k ı n eger
  TextBox = DirectCast ( G ö nderici , TextBox ) Gibi ctlCurrent Dim
  CtlCurrent . TextLength = 0 SONRA Sub ci k ı n eger
  
  EX > = 0 AndAlso eX < ctlCurrent . Genişliği AndAlso _ egereY > = 0 AndAlso eY < ctlCurrent . Yükseklik SONRA Exit Sub
  Yeni DataObject Gibi objDO DimEger ctlCurrent . SelectionLength = 0 DAHA SONRAobjDO . SetData ( DataFormats . Metin , ctlCurrent . Metin )BaskaobjDO . SetData ( DataFormats . Metin , ctlCurrent . SelectedText )Sonu imkb
  
  DragDropEffects Gibi etkisi Dim = _DragDropEffects . KOPYA Ya DragDropEffects . Taşıetki = ctlCurrent . DoDragDrop ( objDO , etki )Etki = DragDropEffects . Taşı SONRA egerEger ctlCurrent . SelectionLength = 0 DAHA SONRActlCurrent . Text = ""BaskactlCurrent . SelectedText = ""Sonu imkbEnd IfEnd Sub
  Private Sub TextBox_DragEnter ( _Nesne ByVal Gönderen , DragEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . DragEnter , TextBox2 . DragEnter Kollari
  Eger e . Veri . GetDataPresent ( DataFormats . Metin , Do ğ ru ) ARDINDAN
  Eger CBool ​​( e . KeyState 8.. Ve ) ARDINDAN
  e . Etkisi = e . AllowedEffect DragDropEffects . kopyalayın VeBaska
  e . etkisi = e . AllowedEffect DragDropEffects . TASI VeEnd IfBaska
  e . Etkisi = DragDropEffects . YokEnd IfEnd Sub
  Private Sub TextBox_DragDrop ( _Nesne ByVal Gönderen , DragEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . DragDrop , TextBox2 . DragDrop KollariDegil e . Veri . GetDataPresent ( DataFormats . Metin , Ger ç ek ) SONRA Alt ci karsan ı zEger CBool ​​( e . KeyState 8.. Ve ) ARDINDANe . Etkisi = DragDropEffects . CopyBaskae . Etkisi = DragDropEffects . TaşıSonu imkb
  TextBox = DirectCast ( G ö nderici , TextBox ) Gibi ctlCurrent DimctlCurrent . SelectedText = e . Veri . GetData ( DataFormats . Text ). ToStringEnd Sub
  
  End Class
  
    

  Projeyi   İNDİR


  http://eraslancemil1.blogspot.com/  15 Nisan 2014 Salı 22:29

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  Sorunuzu daha detaylı bir şekilde sorarsanız daha net cevaplar alabilirsiniz.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. İletişim : ozgurtekbas[at]live[nokta]com

  12 Nisan 2014 Cumartesi 18:24
 • bir textten bir texte sürükledigimizde onun içindeki yazı diyer texte geçecek ?
  12 Nisan 2014 Cumartesi 19:11
 • Kamu Class Form1Veraset Sistemi . Windows . Formlar . Formu
  
  
  Kamu Sub New ()MyBase . Yeni ()Initializecomponent ()
  End Sub
  Korumal ı Asiri Ge ç ersiz Sub Dispose ( ByVal As Boolean at ı lmas ı)SONRA elden egerImkb degil ( safra ş Enler sey ) Ard ı ndanBİLEŞENLERİ . Dispose ()Sonu imkbEnd IfMyBase . Dispose ( at ı lmas ı)End Sub
  
  Sistem . ComponentModel . IContainer Gibi Ö zel Safra ş EnlerSistem . Windows . Forms . GroupBox gıbı arkadas WithEvents GroupBox1Sistem . Windows . Forms . TextBox gıbı arkadas WithEvents TextBox1Sistem . Windows . Forms . TextBox gıbı arkadas WithEvents TextBox2< Sistemi . Tanı . DebuggerStepThrough ()> Private Sub ı nitializecomponent ()Sistem . ComponentModel . ComponentResourceManager = Yeni Sistem . ComponentModel . ComponentResourceManager ( GetType ( Form1 )) Dim KAYNAKLARMe . GroupBox1 = Yeni Sistem . Windows . Forms . GroupBox ()Me . TextBox2 = Yeni Sistem . Windows . Forms . TextBox ()Me . TextBox1 = Yeni Sistem . Windows . Forms . TextBox ()Me . GroupBox1 . SuspendLayout ()Me . SuspendLayout ()''GroupBox1'Me.GroupBox1.Controls.Add (Me.TextBox2)Me.GroupBox1.Controls.Add (Me.TextBox1)Me.GroupBox1.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 16)Me.GroupBox1.Name = "GroupBox1"Me.GroupBox1.Size = Yeni System.Drawing.Size (239, 263)Me.GroupBox1.TabIndex = 0Me.GroupBox1.TabStop = falseMe.GroupBox1.Text = "Örnek - Textbox"''TextBox2'Me.TextBox2.AllowDrop = trueMe.TextBox2.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 142)Me.TextBox2.Multiline = trueMe.TextBox2.Name = "TextBox2"Me.TextBox2.Size = Yeni System.Drawing.Size (216, 115)Me.TextBox2.TabIndex = 1''TextBox1'Me.TextBox1.AllowDrop = trueMe.TextBox1.Location = Yeni System.Drawing.Point (8, 19)Me.TextBox1.Multiline = trueMe.TextBox1.Name = "TextBox1"Me.TextBox1.Size = Yeni System.Drawing.Size (216, 117)Me.TextBox1.TabIndex = 0Me.TextBox1.Text = resources.GetString ("TextBox1.Text")''Form1'Me.AutoScaleBaseSize = Yeni System.Drawing.Size (5, 13)Me.ClientSize = Yeni System.Drawing.Size (267, 291)Me.Controls.Add (Me.GroupBox1)Me.Name = "Form1"Me.Text = "Sürükle Birak"Me.GroupBox1.ResumeLayout (Yanlış)Me.GroupBox1.PerformLayout ()Me.ResumeLayout (Yanlış)
  End Sub
  
  
  
  
  Private Sub TextBox_MouseMove ( _Nesne ByVal Gönderen , MouseEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . MouseMove , TextBox2 . MouseMove KollariE . Düğme = 0 SONRA Sub ci k ı n eger
  TextBox = DirectCast ( G ö nderici , TextBox ) Gibi ctlCurrent Dim
  CtlCurrent . TextLength = 0 SONRA Sub ci k ı n eger
  
  EX > = 0 AndAlso eX < ctlCurrent . Genişliği AndAlso _ egereY > = 0 AndAlso eY < ctlCurrent . Yükseklik SONRA Exit Sub
  Yeni DataObject Gibi objDO DimEger ctlCurrent . SelectionLength = 0 DAHA SONRAobjDO . SetData ( DataFormats . Metin , ctlCurrent . Metin )BaskaobjDO . SetData ( DataFormats . Metin , ctlCurrent . SelectedText )Sonu imkb
  
  DragDropEffects Gibi etkisi Dim = _DragDropEffects . KOPYA Ya DragDropEffects . Taşıetki = ctlCurrent . DoDragDrop ( objDO , etki )Etki = DragDropEffects . Taşı SONRA egerEger ctlCurrent . SelectionLength = 0 DAHA SONRActlCurrent . Text = ""BaskactlCurrent . SelectedText = ""Sonu imkbEnd IfEnd Sub
  Private Sub TextBox_DragEnter ( _Nesne ByVal Gönderen , DragEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . DragEnter , TextBox2 . DragEnter Kollari
  Eger e . Veri . GetDataPresent ( DataFormats . Metin , Do ğ ru ) ARDINDAN
  Eger CBool ​​( e . KeyState 8.. Ve ) ARDINDAN
  e . Etkisi = e . AllowedEffect DragDropEffects . kopyalayın VeBaska
  e . etkisi = e . AllowedEffect DragDropEffects . TASI VeEnd IfBaska
  e . Etkisi = DragDropEffects . YokEnd IfEnd Sub
  Private Sub TextBox_DragDrop ( _Nesne ByVal Gönderen , DragEventArgs ByVal e ) _TextBox1 . DragDrop , TextBox2 . DragDrop KollariDegil e . Veri . GetDataPresent ( DataFormats . Metin , Ger ç ek ) SONRA Alt ci karsan ı zEger CBool ​​( e . KeyState 8.. Ve ) ARDINDANe . Etkisi = DragDropEffects . CopyBaskae . Etkisi = DragDropEffects . TaşıSonu imkb
  TextBox = DirectCast ( G ö nderici , TextBox ) Gibi ctlCurrent DimctlCurrent . SelectedText = e . Veri . GetData ( DataFormats . Text ). ToStringEnd Sub
  
  End Class
  
    

  Projeyi   İNDİR


  http://eraslancemil1.blogspot.com/  15 Nisan 2014 Salı 22:29