none
Asp.Net Mail Gönderme Problemi RRS feed

 • Soru

 •             MailMessage msg = new MailMessage();
              msg.From = new MailAddress("xxxx@xxx.com.tr","Şikayet ve Öneri");
              msg.To.Add("xxxx@xxx.com.tr");
              msg.Subject = "Görüş Ve Öneri";
              msg.Body = "Gönderen:" + " " + txtAd.Text + " " + txtSoyad.Text;
              msg.Body = "Gönderenin Mail Adresi:"+" "+txtMail.Text;
              msg.Body = "Mesajı:" + " " + txtGorus.Text;
              msg.IsBodyHtml = true;
              SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.xxxx.com.tr",587);
              NetworkCredential BenimMail = new NetworkCredential("xxxx@xxx.com.tr", "xxxxx");
              smtp.UseDefaultCredentials = false;
              smtp.EnableSsl = false;
              smtp.Credentials = BenimMail;
              try
              {
                  smtp.Send(msg);
                  Response.Write(string.Format("<script>alert('Sayin {0} görüş ve öneriniz iletilmiştir. Teşekkür ederiz.')</script>",txtAd.Text + " " + txtSoyad.Text));
              }
              catch (Exception)
              {

                  Response.Write("<script>alert('Beklenmeyen bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz..')</script>");
              }

  Kodlarım burada Şöyle bir hata alıyorum sebebi nedir bilemedim. 

  Kullanıcı yerel değil; lütfen başka bir yol deneyin. Sunucu yanıtı şöyleydi: This mail server requires authentication before sending mail from a locally hosted domain. Please reconfigure your mail client to authenticate before sending mail.

  Mail server kontrol ettim portlarımda, mail adresimde ve şifremde bi sıkıntı yok.


  Ali BULUT

  • Taşıyan Burak ORDU 17 Kasım 2014 Pazartesi 08:14 proper section
  15 Kasım 2014 Cumartesi 17:57

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar