none
MÜKERRER KAYIT EKLENMES RRS feed

 • Soru

 • merhabalar aşağıdaki şekilde bir stored procedure'üm var ve düzgün bir şekilde çalışıyor

  tek sorun ınsert kasa işlemini iki kez yapıyor. kasa_cari doğru geliyor ama sonuçta iki kayıt eklemiş oluyorum. 

  sebebi ne olabilir bi bakar mısnız 

  ALTER PROC [dbo].[odeme](
  @odeme_tutar real,
  @belgeid int,
  @musteriid int,
  @islemid int
  )as
  	declare @kasaid int, @kasa_toplam real
  	SET @kasaid=(SELECT TOP 1 kasaID FROM kasa order by kasaID desc)
  	set @kasa_toplam=(select top 1(kasa_cari) from kasa order by kasaID desc)+@odeme_tutar
  	if exists(select * from belge_tbl where belgeID=@belgeid)
  		begin
  				if (select odeme_tutar from belge_tbl where belgeID=@belgeid)-@odeme_tutar=0
  					begin
  						update belge_tbl set belge_durum=0 where belgeID=@belgeid
  						insert odeme_tbl (odeme_tar,odeme_tutar,odeme_belgeID,odeme_musteriID,odeme_islemID) VALUES (GETDATE(),@odeme_tutar,@belgeid,@musteriid,@islemid)
  						insert kasa (kasa_islem, kasa_islem_tutar, kasa_cari,kasa_islemID) VALUES ('1',@odeme_tutar, @kasa_toplam,@islemid)
  					end
  				else
  			insert odeme_tbl (odeme_tar,odeme_tutar,odeme_belgeID,odeme_musteriID,odeme_islemID) VALUES (GETDATE(),@odeme_tutar,@belgeid,@musteriid,@islemid)
  			insert kasa (kasa_islem, kasa_islem_tutar, kasa_cari,kasa_islemID) VALUES ('1',@odeme_tutar, @kasa_toplam,@islemid)
  		end
  				

  30 Mayıs 2019 Perşembe 06:26

Yanıtlar

 • ALTER PROC [dbo].[odeme](
  @odeme_tutar real,
  @belgeid int,
  @musteriid int,
  @islemid int
  )as
  	declare @kasaid int, @kasa_toplam real
  	SET @kasaid=(SELECT TOP 1 kasaID FROM kasa order by kasaID desc)
  	set @kasa_toplam=(select top 1(kasa_cari) from kasa order by kasaID desc)+@odeme_tutar
  	if exists(select * from belge_tbl where belgeID=@belgeid)
  		begin
  				if (select odeme_tutar from belge_tbl where belgeID=@belgeid)-@odeme_tutar=0
  					begin
  						update belge_tbl set belge_durum=0 where belgeID=@belgeid
  						insert odeme_tbl (odeme_tar,odeme_tutar,odeme_belgeID,odeme_musteriID,odeme_islemID) VALUES (GETDATE(),@odeme_tutar,@belgeid,@musteriid,@islemid)
  						insert kasa (kasa_islem, kasa_islem_tutar, kasa_cari,kasa_islemID) VALUES ('1',@odeme_tutar, @kasa_toplam,@islemid)
  					end
  				else
                   begin
  			insert odeme_tbl (odeme_tar,odeme_tutar,odeme_belgeID,odeme_musteriID,odeme_islemID) VALUES (GETDATE(),@odeme_tutar,@belgeid,@musteriid,@islemid)
  			insert kasa (kasa_islem, kasa_islem_tutar, kasa_cari,kasa_islemID) VALUES ('1',@odeme_tutar, @kasa_toplam,@islemid)
                   end
  		end
  30 Mayıs 2019 Perşembe 09:08