none
Özel Events Çağırma? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, uygulama renk ayarları güncellendiğinde ilgili kısımların rengini anında değiştirebiliyorum, bir şey hariç,

  private void listView1_DrawColumnHeader(object sender, DrawListViewColumnHeaderEventArgs e)
      {
  
        e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Properties.Settings.Default.G2LColor), e.Bounds); 
        
        e.Graphics.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.Black), 1), e.Bounds.X + 1, e.Bounds.Y + 1, e.Bounds.Width - 2, e.Bounds.Height - 2); 
        e.Graphics.DrawString(e.Header.Text, new Font("tahoma", 12), new SolidBrush(Color.Black), e.Bounds);
      }


  Listview header arkaplan rengi settings'e save edip, formu yeniden başlattığımda değişiyor, bu da biraz tuhaf oluyor.

  Button eventini çağırır gibi 

  button13_Click(sender, e);

  türlü türlü kodlar araştırmalar yaptım bulamadım 2 gündür.

  FormClosing'dir türlü formun events bölümünden eklenen eventleri çağırmanın bir yolu var mı? Veya bu kodu başka şekilde çalıştırmanın bir yolu?

  Edit : Biraz daha çözmeye yakınlaştım, 
  public static string Renk2;
  
  e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(System.Drawing.Color.FromArgb(Renk2)), e.Bounds);
  Şeklinde kod tetikleniyor ama şöyle bir çıkmaza giriyorum Argument 1: cannot convert from 'string' to 'int'
  • Düzenleyen Muz Güzeli 2 Aralık 2019 Pazartesi 16:59 Güncelleme, yeni bir yöntem/seçenek ama hatalı.
  2 Aralık 2019 Pazartesi 15:41

Yanıtlar