none
sql group by komutu RRS feed

 • Soru

 • Selamlar

  SELECT STKHARTAR AS 'Tarih', 
    '1:G/2:Ç' = CASE
      WHEN STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=0 THEN 'Giren'
      WHEN STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=1 THEN 'İ-Giren'
      WHEN STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=0 THEN 'Çıkan'
      WHEN STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=1 THEN 'İ-Çıkan'
    END, 
    STKHARSTKKOD AS 'Stok Kodu', STKHARSTKBRM AS 'Birim', STKHARMIKTAR AS 'Miktar', STKHARRB1 AS 'RenkKod', STKFISEVRAKNO1 AS 'Evrak No 1', STKHARANADEPO AS 'Depo Kodu', STKHARACIKLAMA AS 'Açıklama'
  FROM STKHAR WITH(NOLOCK) LEFT JOIN STKFIS WITH(NOLOCK) ON STKHARREFNO=STKFISREFNO LEFT JOIN CARKART WITH(NOLOCK) ON STKHARCARKOD=CARKOD WHERE STKHARANADEPO=STKFISANADEPO
  ORDER BY STKHARTAR, STKHARKAYONC, STKHARREFNO

  bu sorguya stok kodu ve renk kodu aynı olan giren ürünlerle, stok kodu ve renk kodu aynı olan çıkan ürünleri gruplayıp sonra aralarındaki farkı ayrı bir miktar kolonuna nasıl yazdırabilirim...

  Teşekkür ederim.


  • Düzenleyen Barış Sarıtaş 25 Aralık 2013 Çarşamba 07:12 Kodlar 'Code' Bloğuna Eklendi
  24 Aralık 2013 Salı 15:49

Yanıtlar

 • SELECT STKHARSTKKOD,STKHARRB1,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS GIRIS,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS CIKIS,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR
  WHEN (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=1) THEN -STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS KALAN
  FROM STKHAR WITH(NOLOCK) 
  LEFT JOIN STKFIS WITH(NOLOCK) ON STKHARREFNO=STKFISREFNO 
  LEFT JOIN CARKART WITH(NOLOCK) ON STKHARCARKOD=CARKOD 
  WHERE STKHARANADEPO=STKFISANADEPO
  GROUP BY STKHARSTKKOD,STKHARRB1


  yulkarıdaki sorguda group by stok kodu ve renk kodu ile gruplanmıştır,

  size gerekli olan birim, tarih veya depo kodu ve benzeri detaylar istenirse eklenebilir

  Not: GCFlag 1 ,HarIade 0 ile GCFlag 2 , HarIade 1 stok miktarını arttrıcı olarak düşünüldü. Sizin iş kuralınıza (Program mantığınıza) uyup uymadığını bilmiyorum
  25 Aralık 2013 Çarşamba 08:23

Tüm Yanıtlar

 • SELECT STKHARSTKKOD,STKHARRB1,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS GIRIS,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS CIKIS,
  SUM(CASE WHEN (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=1) THEN STKHARMIKTAR
  WHEN (STKHARGCFLAG=2 AND STKHARIADE=0) OR (STKHARGCFLAG=1 AND STKHARIADE=1) THEN -STKHARMIKTAR ELSE 0 END) AS KALAN
  FROM STKHAR WITH(NOLOCK) 
  LEFT JOIN STKFIS WITH(NOLOCK) ON STKHARREFNO=STKFISREFNO 
  LEFT JOIN CARKART WITH(NOLOCK) ON STKHARCARKOD=CARKOD 
  WHERE STKHARANADEPO=STKFISANADEPO
  GROUP BY STKHARSTKKOD,STKHARRB1


  yulkarıdaki sorguda group by stok kodu ve renk kodu ile gruplanmıştır,

  size gerekli olan birim, tarih veya depo kodu ve benzeri detaylar istenirse eklenebilir

  Not: GCFlag 1 ,HarIade 0 ile GCFlag 2 , HarIade 1 stok miktarını arttrıcı olarak düşünüldü. Sizin iş kuralınıza (Program mantığınıza) uyup uymadığını bilmiyorum
  25 Aralık 2013 Çarşamba 08:23
 • Teşekkür ederim ilgi ve alakanıza sağolun işimi gördü
  26 Aralık 2013 Perşembe 08:17