none
MVC: Jqeury-Ajax POST Etme.. RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar: asp.net mvc yaptığım projemde ufak bir sorun yaşıyorum.

  Problemim şu: UserCreate action'da UserID'i parametre olarak   ProductCreate Action'uma gonderiyorum. Böylelikle ProductCreate action'umda  eklediğim her ürün parametre olarak gönderdiğim UserID'e kaydoluyor. 

  UserCreate Class'ımda da    public bool State{ get; set; } adın'da  bit alan tutuyorum.  UserCreate actionumda bu alanı State=false olarak dolduruyorum bunu yapmamın sebebi kullanıcı ürünlerini ekledikten sonra State=true yapıp kaydetme işlemini kapatmak. JQuery  ProductCreate View'a bir button ekledim parametre olarak UserID yakalayıp State=true yapıp kaydı sonlandırmak, malasef yapamadım bir türlü.

  KODLARIM

   
    //POST: User Create
      [HttpPost]
      public ActionResult UserCreate([Bind(Include ="ID,Name,State")]User model)
      {
        if (ModelState.IsValid)
        {
          model.ID = Guid.NewGuid();
          model.State = false;
          _db.Users.Add(model);
          _db.SaveChanges();
          return RedirectToAction("ProductCreate",new { USERID=model.ID});
  
        }
        return View();
      }

   
   //POST: Product Create
      [HttpPost]
      public ActionResult ProductCreate([Bind(Include ="ID,UserID,Stok,Total")]Product model,Guid USERID)
      {
        if (ModelState.IsValid)
        {
          if (USERID!=null)
          {
            model.ID = Guid.NewGuid();
            model.UserID = USERID;
            ViewBag.ID = USERID;
            _db.Products.Add(model);
            _db.SaveChanges();
            return RedirectToAction("ProductCreate",new { USERID=model.UserID});
          }
  
        }
        return View(model);
      }
  ProductCreate View'a bir button koydum Kaydı sonlandır adında.

   //POST: For State=TRUE
      [HttpPost]
      public ActionResult Save(User model,Guid USERID)
      {
  
        if (USERID!=null)
        {
          var userIDFind = _db.Users.Single(m=>m.ID==USERID);
          if (userIDFind!=null)
          {
  
            model.State = true;
            _db.Entry(model).State = EntityState.Modified;
            _db.SaveChanges();
            return View(model);
          }
  
        }
        return View();
      }

  <script>
    function SaveTrue() {
      alert("working...");
      
      $.ajax({
        url: '/Product/Save',
        type: 'POST',
        data: @Model.UserID,
        success: function () {
          alert("Bulundu..");
        }
  
  
      });
    }
  </script>
  • Düzenleyen Adem Güney 7 Şubat 2017 Salı 13:47 State
  7 Şubat 2017 Salı 13:45

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar