none
ADSI tablosuna ekleme RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar;

  Aşağıdaki yöntemi kullanarak ADSI / LDAP üzerinden sorgulama yapabiliyorum.

  EXEC sp_addlinkedserver 'ADSI', 'Active Directory Services 2.5', 
  'ADSDSOObject', 'adsdatasource'
  GO


  CREATE VIEW viewADContacts 
  AS
  SELECT [Name], SN [Last Name], ST State
  FROM OPENQUERY( ADSI, 
     'SELECT Name, SN, ST
     FROM ''LDAP://192.168.0.1/ dc=test,dc=com''
     WHERE objectCategory = ''Person'' AND
        objectClass = ''contact''')
  GO
  SELECT * FROM viewADContacts

  karşıma gelen tabloya ekleme yapmak istiyorum (insert).

  Bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim....

  23 Haziran 2015 Salı 12:19