none
web.config ile url rewrite id çakışması RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Ben web.config ile url rewrite ile seo uyumlu url yapmak istiyorum ama id çakışması sorunu yaşıyorum.

  -------------------------------------------------------
  detay.asp isimli bir sayfam var bu sayfa iki ayrı tablodan veri çekiyor.

  BİRİNCİ TABLO:haber
  İKİNCİ TABLO: konu

  bu sayfaya iki değişik yolla ulaşılabiliyor.

  1-www.xyz.com/detay.asp?Hid=123
  2-www.xyz.com/detay.asp?Kid=123


  sayfa gelen Query String leri bir if ile kontrol ediyorum.


  <%
  if Request.QueryString("Hid") then

  'haber tablosundan veri çeker

  else if Request.QueryString("Kid") then

  'konu tablosundan veri çeker

  end if
  %>


  ---------------------------------------------------

  kullandığım linkler  aşağıdaki şekle çevirdim:

  1-www.xyz.com/detay.asp?Hid=123
  1-<a href="www.xyz.com/haber/123"> Haberi Oku </a>

  2-www.xyz.com/detay.asp?Kid=123
  2-<a href="www.xyz.com/konu/123"> Konuyu Oku </a>

  ---------------------------------------------------

   web.config dosyasının içeriğini şöyle ayarladım


  <configuration
  <system.webServer> 
  <rewrite>
  <rules>

  <rule name="rule 2W" stopProcessing="true">
  <match url="^([0-9a-zA-Z-_]+)/([0-9]+)$"  />
  <action type="Rewrite" url="/Test2.php?sef={R:1}&amp;HKey={R:2}"  appendQueryString="true" />
  </rule>

  <rule name="rule 3W" stopProcessing="true">
  <match url="^([0-9a-zA-Z-_]+)/([0-9]+)$"  />
  <action type="Rewrite" url="/Test2.php?sef={R:1}&amp;MKey={R:2}"  appendQueryString="true" />
  </rule>

  </rules>
  </rewrite>
  </system.webServer> 
  </configuration>

   

  ---------------------------------------------------------

  çıktı sayfası yani detay.asp de sonuç şöyle çıkıyor


  1-<a href="www.xyz.com/haber/123"> Haberi Oku </a>  linke tıklandığında 
  response.write = "haber id =" & Request.QueryString("Hid") '////  haber id = 123 sonucu sorunsuz çalışıyor.

  2-<a href="www.xyz.com/konu/123"> Konuyu Oku </a>  linke tıklandığında 
  response.write = "Konu id =" & Request.QueryString("Kid") '////  haber id = 123 HATALI ÇIKIYOR STRİNG DE KONU İD GELDĞİ HALDE SAYAFA BUNU HABER İD GELMİŞ GİBİ  DAVRANIYOR.

  SONUÇTA İD ÇAKIŞMASI VAR YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
  3 Kasım 2017 Cuma 19:57

Tüm Yanıtlar