none
datagridviewde bilgilerim görünmüyor RRS feed

 • Genel Tartışma

 • verilerimi kaydettiğim zaman sistemden tamamen çıkınca bilgilerimin hepsi otomatik siliniyor veritabanını getirmesi için kodu yazdığım halde siliyor yardımcı olabilirmisiniz.

  Warning 1 The field 'kartelasistem.KOD_TİP.kodkayıt' is never used C:\Users\kubosssss\Desktop\kartela sistem\kartelasistem\kartelasistem\KOD-TİP.cs 26 17 kartelasistem

  bide böyle hata veriyor neden

  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:08

Tüm Yanıtlar

 • Daha açık bir anlatımla ifade edebilir misin? bir de kod yok ortalıkta onu da eklersen bakabiliriz.

  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:13
 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;

  namespace kartelasistem
  {
      public partial class KOD_TİP : Form
      {
          public KOD_TİP()
          {
              InitializeComponent();


          }
                  
          OleDbConnection baglanti;
          OleDbCommand komut;
          OleDbDataAdapter da;
          DataSet kodkayıt;


          // Kişileri listelemek için metot oluşturuyoruz.
          void veridoldur()

          {
              baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=kodkayıt.mdb");
              da = new OleDbDataAdapter("Select *From kod", baglanti);
             DataSet  kod= new DataSet ();
             da.Fill(kod  ,"kod");
             dataGridView1.DataSource = kod.Tables["kod"];
              baglanti.Close();

          }

          
        

         


          

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              komut = new OleDbCommand();
              baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=kodkayıt.mdb");
              baglanti.Open();
              komut.Connection = baglanti;
              komut.CommandText = "Insert into kod (KOD,TIP) values (@KOD,@TIP)";
              komut.Parameters.AddWithValue("@KOD", textBox2.Text);
              komut.Parameters.AddWithValue("@TIP", textBox3.Text);

              komut.ExecuteNonQuery();

              //komut.ExecuteNonQuery();

              baglanti.Close();
              veridoldur();
             
              {
                  for (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)
                  {
                      if (Controls[i] is TextBox) Controls[i].Text = "";
                  }
              }
          }


          private void KOD_TİP_Load(object sender, EventArgs e)
          {

              baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=kodkayıt.mdb");
              OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("select * From kod", baglanti);
              DataSet kod= new DataSet();

              da.Fill(kod, "kod");

              dataGridView1.DataSource  = kod.Tables["kod"];

              da.Dispose();

              baglanti.Close();
              dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Kod";

              dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Tip";


              dataGridView1.Columns[0].Width = 60;

              dataGridView1.Columns[1].Width = 400;

          }

          private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              komut = new OleDbCommand();
              komut.CommandText = "DELETE *FROM kod WHERE @KOD=KOD ";
              komut.Parameters.AddWithValue("@KOD", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
              komut.Parameters.AddWithValue("@TIP", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value);
              baglanti.Open();
              komut.Connection = baglanti;
              komut.ExecuteNonQuery();
              komut.ExecuteNonQuery();

              baglanti.Close();
              veridoldur();
             
          }

          private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
          {

              textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

              textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
          }

          private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
          {

          }

          private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
          {
          }
      }
  }
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:14
 • kodlarım bu yani nasıl anlatyım formumda datagridviewe kaydetmesi için girdiğim verileri sadece bir kerelğine kayıt yapıyor programdan çıktığımda verilerimin hepsi gidiyor tekrar kayıt yapmam gerekiyor
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:15
 • Uyarı mesajında da yazdığı üzere "kartelasistem.KOD_TİP.kodkayıt" diye  bir değişken tanımlamış ama hiç kullanmamışsınız. 

  CodeFirst özelliğini mi kullandınız?


  pgnchess.com

  dergikapaklari.com

  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:22
 • private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              komut = new OleDbCommand();
              komut.CommandText = "DELETE *FROM kod WHERE @KOD=KOD ";
              komut.Parameters.AddWithValue("@KOD", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
              komut.Parameters.AddWithValue("@TIP", dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value);
              baglanti.Open();
              komut.Connection = baglanti;
              komut.ExecuteNonQuery();
              komut.ExecuteNonQuery();

              baglanti.Close();
              veridoldur();
          }

  private void KOD_TİP_Load(object sender, EventArgs e)
          {//burada bağlantı açılmamış!!
              baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=kodkayıt.mdb");
              OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("select * From kod", baglanti);
              DataSet kod= new DataSet();
              da.Fill(kod, "kod");
              dataGridView1.DataSource  = kod.Tables["kod"];

             //databind yok!!--dataGridView1.DataBind();

              da.Dispose();
              baglanti.Close();
              dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "Kod";
              dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Tip";
              dataGridView1.Columns[0].Width = 60;
              dataGridView1.Columns[1].Width = 400;
          }

  void veridoldur()

          {//aynı şekilde burada da bağlantı açılmamış!!
              baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=kodkayıt.mdb");
              da = new OleDbDataAdapter("Select *From kod", baglanti);
             DataSet  kod= new DataSet ();
             da.Fill(kod  ,"kod");
             dataGridView1.DataSource = kod.Tables["kod"];

             //databind yok!!--dataGridView1.DataBind();

              baglanti.Close();
          }


  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:23
 • Uyarı mesajında da yazdığı üzere "kartelasistem.KOD_TİP.kodkayıt" diye  bir değişken tanımlamış ama hiç kullanmamışsınız. 

  CodeFirst özelliğini mi kullandınız?


  pgnchess.com

  dergikapaklari.com


  Yok hocam databind kullanmadığı için veriler gride gelmiyor ve bağlantılarını açmıyor.Arkadaş da siliniyor zannediyor galiba.

  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:25
 • tam olarak bilmiyorum kod yazdığım kısıma yazıyorum sadece ekstradan birşey kullanmadım
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:26
 • tam olarak bilmiyorum kod yazdığım kısıma yazıyorum sadece ekstradan birşey kullanmadım

  Koyu yazdığım yerleri düzelt.sonra hata olursa bakalım yine
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:27
 • databind de yadığım zaman hata veriyor hala
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:33
 • hocam size zahmet olmazsa bi özelden bakabilirmisiniz
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:35
 • BAHADIR BEY
  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:40
 • BAHADIR BEY

  mailine cevap verdim.Şuan işteyim uzak bağlantı kullanamıyorum malesef.ancak akşam erişim sağlayabilirim.uygun olan hocalarımız varsa onlar bağlanıp yardım edebilirler çok acilse.

  8 Şubat 2017 Çarşamba 08:43