none
UWP XAML Tasarımı için yardım RRS feed

 • Soru

 •  <PivotItem Header="Lists">
  
                <StackPanel VerticalAlignment="Center">
                  <Grid
                    Height="5"
                    VerticalAlignment="Center"
                    Background="Red" />
                  <ListView
                    x:Name="playListView"
                    VerticalAlignment="Bottom"
                    ItemsSource="{Binding PlayListItems}"
                    ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Auto"
                    ScrollViewer.HorizontalScrollMode="Enabled"
                    ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Hidden"
                    ScrollViewer.VerticalScrollMode="Disabled"
                    SelectedValuePath="0"
                    SelectionChanged="playListView_SelectionChanged">
                    <ListView.ItemsPanel>
                      <ItemsPanelTemplate>
                        <ItemsWrapGrid/>
                      </ItemsPanelTemplate>
                    </ListView.ItemsPanel>
                    <ListView.ItemTemplate>
                      <DataTemplate>
                        <StackPanel Orientation="Horizontal">
                          <Image
                            MaxWidth="90"
                            MaxHeight="120"
                            Source="{Binding image}" />
                          <StackPanel>
                            <TextBlock
                              Margin="0,1"
                              FontWeight="Bold"
                              Text="{Binding position}" />
                            <TextBlock
                              Margin="0,1"
                              FontWeight="Bold"
                              Text="{Binding title}" />
                            <TextBlock
                              Margin="0,1"
                              FontWeight="Bold"
                              Text="{Binding videoId}" />
                            <TextBlock
                              Margin="0,1"
                              FontWeight="Bold"
                              Text="{Binding channelId}" />
                          </StackPanel>
                        </StackPanel>
                      </DataTemplate>
                    </ListView.ItemTemplate>
                  </ListView>
  
  
                </StackPanel>
  
            </PivotItem>  Pivotun pane yapısı yukarıda ki olacaktır . Grid ile pane oratdan iki bölmeye ayrılacaktır. Aşagıdaki bölümde listview olacak ve scrollbar özelligine sahip olcaktır(eger height ve witdh auto olursa scrollbar disable oluyor ) . bunun için kaba taslak xaml kod yardımına ihtiyacım oalcaktır. UWP uygulaması olacaktır style kullanıbilinir

  OMANSAK


  • Düzenleyen OMANSAK 23 Kasım 2016 Çarşamba 13:45
  23 Kasım 2016 Çarşamba 13:32

Tüm Yanıtlar