none
ITextSharp ile çoklu pdf çıktısı alma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Arkadaşlar az önce sorguda if kullanımı konusunu açmıştım.Onu sayenizde çözdüm bitirdim.Şimdi bu verilerle hazırlanan html in çıktı olarak alınması lazım.Onu da yaptım aslında fakat sıkıntı var.Mesela şartlara uyan tek kullanıcı varsa tek pdf basıyor iki kullanıcı varsa yinelenen üst bilgi vs diyor.

  foreach ile kullanıcıları alıyorum detayları ayarlıyorum.İçinde üste şunu yazıyorum

  Response.ContentType = "application/pdf"; Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=Pdf" + item.ID + ".pdf");

  Altta işlem bittiğinde ise 

  sb.Append("</table>"); StringReader sr = new StringReader(sb.ToString()); Document pdfDoc = new Document(PageSize.A4, 10f, 10f, 10f, 0f); HTMLWorker htmlparser = new HTMLWorker(pdfDoc); PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, Response.OutputStream); pdfDoc.Open(); htmlparser.Parse(sr); pdfDoc.Close(); Response.Write(pdfDoc);

  Response.End(pdfDoc);

  12 Ekim 2015 Pazartesi 14:21