none
PropertyGrid de üç nokta ile açılan collection gibi formlar nasıl yapılır RRS feed

 • Genel Tartışma

 • uygulamamda PropertyGrid kullanmak istiyorum bu sebeple bir class tanımlayıp özellikleri orada tanımlıycam. Örneklere bakarak öğrenmeye çalışıyorum string font color ve enum ile combobox lı özellikleri PropertyGrid de gösteriyorum ama biliyorsunuz bazı properties lerde üç noktalı özellikler var bunlara tıklanınca o komponentin nesnenin özelliklerinin tanımlandığı form açılıyor mesela datagrid in columbs ları tanımlanıyor. Bu class da nasıl olur o üç nokta ve açılan form yani

  internetten şu örneği çalışıyorum color font string ve comboboz olanlar tamam ama bana üç nokta ile açılan form lazım. Bu bir anlamd component tasarlarkende ortaya çıkan bir durum aslında oradaki çözüm buradada aynıdır. Öyle bir properties im varki kullanıcıya bir treeview den seçim yaptırmam gerek 

  Imports System.ComponentModel
  
  Public Enum servidor
    local
    remodo
  
  
  End Enum
  Public Class Propriedade
    Private _servidor As servidor
    Private _mensagem As String
    Private _fonte As Font
    Private _cor As Color
  
  
  
  
  
    <Category("xxxxxxxxxxxxx")>
    Public Property servidor() As servidor
  
      Get
        Return _servidor
      End Get
      Set(value As servidor)
        _servidor = value
      End Set
    End Property
    <Category("xxxxxxxxxxxxx")>
    Public Property mensagem() As String
      Get
        Return _mensagem
      End Get
      Set(value As String)
        _mensagem = value
      End Set
    End Property
    <Category("yyyyyyyyyyy")>
    Public Property fonte As Font
      Get
        Return _fonte
      End Get
      Set(value As Font)
        _fonte = value
      End Set
    End Property
    <Category("zzzzzzzzzzz")>
    Public Property cor As Color
      Get
        Return _cor
  
      End Get
      Set(value As Color)
        _cor = value
      End Set
    End Property
  End Class
  28 Ekim 2018 Pazar 09:59

Tüm Yanıtlar