none
MVC authorize ile yetkilendirme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, mvc uygulamamın girişinde yetkilendirme yapıp, kullanıcının girip giremeyeceği yerleri ayarlamak istiyorum. 

  Kodum;

          var kullanici = db.users.Where(ww => ww.buyer_code == model.buyer_code && ww.password == model.password);
          if (kullanici.Count() > 0)
          {
            ///var yetki = kullanici.Select(a => a.yetki).Single();
            FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.buyer_code, false);
            return RedirectToAction("index", "homepage");
          }

  Yetki sütunumda ise sadece 1 ve 0 var. (1=admin / 0=user)

  Bu durumda ben bu kullanıcının yetkisini nasıl atayacağım?

  2. sorum ise, cookiede ki buyer_code bilgisini başka controllerde nasıl kullanabilirim?


  • Düzenleyen Kenshai 5 Kasım 2019 Salı 16:08
  5 Kasım 2019 Salı 14:34

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba Her Controller'ı ayrı ayrı yetkilendirebilirsiniz. Bunu login olduğu anda yapabilirsiniz.

  Account Controller

   ui.SinglePerson = queryPerson; // ui kullanıcının yetkilerini aldığımız bir methodtur
            DateTime date = new DateTime(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day, 18, 0, 0);
            string userData = "Dashboard,";
            if (ui.Yetki(2).Yonetim == true | ui.Yetki(2).Okuma == true)
              userData += "Satis,";
            if (ui.Yetki(1).Yonetim == true | ui.Yetki(1).Okuma == true)
              userData += "Person,";
            if (ui.Yetki(28).Yonetim == true | ui.Yetki(28).Okuma == true)
              userData += "Delares,";
            if (ui.Yetki(14).Yonetim == true | ui.Yetki(14).Okuma == true)
              userData += "Depo,";
            if (ui.Yetki(3).Yonetim == true | ui.Yetki(3).Okuma == true)
              userData += "Teklif,";
            if (ui.Yetki(26).Yonetim == true | ui.Yetki(26).Okuma == true)
              userData += "Gorevler,";
            if (ui.Yetki(6).Yonetim == true | ui.Yetki(6).Okuma == true)
              userData += "Muhasebe,";
            if (ui.Yetki(30).Yonetim == true | ui.Yetki(30).Okuma == true)
              userData += "Zimmetler,";
            if (ui.Yetki(9).Yonetim == true | ui.Yetki(9).Okuma == true)
              userData += "Talep,";
            if (ui.Yetki(4).Yonetim == true | ui.Yetki(4).Okuma == true)
              userData += "Proje";
  
            string AdminValue = "{\"email\":\"" + queryPerson.Email
              + "\",\"UserID\":\"" + queryPerson.PersonID
              + "\",\"AdminRoles\":\"" + AdminRoles
              + "\",\"Admin\":\"" + "true"
              + "\",\"WorkRoles\":\"" + "false"
              + "\",\"Name\":\"" + queryPerson.Adi
              + "\"}";
            var ticket = new FormsAuthenticationTicket(
            1,
            AdminValue,
            DateTime.Now,
            DateTime.Now.AddHours(1),
            true,
           userData,
            FormsAuthentication.FormsCookiePath);
            string hash = FormsAuthentication.Encrypt(ticket);
            HttpCookie cokie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, hash);
            cokie.Expires = ticket.Expiration;
            Response.Cookies.Add(cokie);
  

  Global.asax

   protected void Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e)
      {
        if (!(HttpContext.Current.User == null))
        {
          if (HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated)
          {
            if (HttpContext.Current.User.Identity.GetType() == typeof(FormsIdentity))
            {
              FormsIdentity fi = (FormsIdentity)HttpContext.Current.User.Identity;
              FormsAuthenticationTicket fat = fi.Ticket;
  
              String[] Roles = fat.UserData.Split(',');
              HttpContext.Current.User = new System.Security.Principal.GenericPrincipal(fi, Roles);
            }
          }
        }
      }

  Örnek Controller'lar

  Dashborad

    [Authorize(Roles = "Dashboard")]
    public class DashboardController : Controller
    {
  
  }

  Person Controller

    [Authorize(Roles = "Person")]
    public class PersonController : Controller
    {
  
  }

  Diğer Controller'lar bu şekilde olmalıdır


  Üretmek en büyük icraatır

  6 Kasım 2019 Çarşamba 06:20