none
Bir alt satırdaki veri ile bulunduğu satırı güncelmem lazım! RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  aşağıda bir sorgu sonucum var yapmak istediğim şu, HourlyTotal a örn. Time 00:00 ile 01:00  GenSet-1 toplamını alıp 00:00 daki Hourly Total a atmak, aynı şekilde bu bu sefer Time daki 01:00 daki HourlyTotal güncellemek için ise 01:00 ile 02:00 daki GenSet-1 deki toplamları alıp 01:00 daki Hourly Total a atmak, kısaca o satırdaki GenSet-1 toplamı Hourly Total a atarken onun bir alt satırındaki GenSet-1 toplamınıda almam lazım, burada ne kullanacağımı bilemedim.

  declare @date1 datetime='20201104'; SELECT * FROM ( select ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CONVERT(VARCHAR(5), cd.TimeCounter, 108)) AS sira, CONVERT(VARCHAR(5),

  cd.TimeCounter, 108) as [Time], pc.PlaceOfCounterName, cd.CounterData, 0 [Hourly Total], cd.DateData

  from PlaceOfCounterData as cd with(nolock) inner join PlaceOfCounter as pc on cd.PlaceOfCounterKey=pc.PlaceOfCounterKey where pc.PlaceOfCounterKey in ( '2b370085-9da0-419d-954f-d2c5f076cb77') and cd.DateData=@date1 GROUP BY CONVERT(VARCHAR(5), cd.TimeCounter, 108),pc.PlaceOfCounterName,cd.CounterData,cd.DateData ) AS tablom PIVOT ( SUM(CounterData) FOR PlaceOfCounterName IN ([GenSet-1],[GenSet-2],[GenSet-3],[GenSet-4],[GenSet-5],[GenSet-6]) ) AS pivotTablom


  5 Kasım 2020 Perşembe 09:30

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar