none
restsharp ile sunucuya dosya gönderme problemi RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  Aşağıdaki kod ile sunucuya veri göndererken ayrı bir alan olan 'tapu' alanına pdf ve 'uydu' alanına da resim göndermemiz gerekiyor. Ancak bütün kombinasyonları denememize ragmen bir türlü işlem gerçekleşmiyor. Acaba problem nerde yardımcı olabilir misiniz? 

  Şimdiden teşekkürler...

    private void DOSYAKAYDET()
      {
        byte[] data; // fill with some binary data
        data = new byte[] { 1};
       
        Byte[] imgBytes = null;
        ImageConverter imgConverter = new ImageConverter();
        string pdfFilePath = @"C:\gonder.pdf";
        byte[] bytes = System.IO.File.ReadAllBytes(pdfFilePath);
       
        imgBytes = (System.Byte[])imgConverter.ConvertTo(pictureBoxUYDUGÖRÜNTÜSÜ.Image, Type.GetType("System.Byte[]"));
        var client3 = new RestClient("https://zeminprogram-debb.restdb.io/rest/tapubilgileri/" + TXTİD.Text + "");
        var request3 = new RestRequest(Method.PUT);
        request3.AddHeader("x-apikey", "");
        request3.AddJsonBody(new
        {
          raporadi = ANASAYFA.GNDRAPORADİ,
          MacAddress = ANASAYFA.GNDMAC,
          sahibi = TXTSAHİBİ.Text,
          ili = TXTİLİ.Text,
          ilcesi = TXTİLÇESİ.Text,
          mahallesi = TXTMAHALLESİ.Text,
          koyu = TXTKÖYÜ.Text,
          mevkii = TXTMEVKİİ.Text,
          paftano = TXTPAFTANO.Text,
          adano = TXTADANO.Text,
          parselno = TXTPARSELNO.Text,
          yuzolcumu = TXTYÜZÖLÇÜMÜ.Text,
        
        });
        
        /// request3.AddParameter("tapu", File.ReadAllBytes(@"C:\gonder.pdf"), ParameterType.RequestBody);
        ///request3.AddFile("tapu", File.ReadAllBytes(pdfFilePath), Path.GetFileName(pdfFilePath), "application/octet-stream");
        //request3.AddFileBytes("tapu", imgBytes, "tapu", "application/octet-stream");
        request3.AddFile("tapu", @"C:\gonder.pdf", "tapu");
        request3.AddFile("uydu", imgBytes, "tapu");
  
        IRestResponse response3 = client3.Execute(request3);
        MessageBox.Show(response3.StatusDescription.ToString());
  
       
      }


  koksal_tuna@hotmail.com

  28 Aralık 2019 Cumartesi 09:07