none
Microsoft.Net Framework 4.0 hatası

  Soru

 • Ne yaptıysam bilgisayar açıldığında bu hatayı almaya devam ettim. Microsoft.Net Framework 4.0 ı programla tertemiz kaldırıp tekrar microsoft un sayfasından yükledim ama hata almaya devam ettim. Son yüklediğim programları bile kaldırdım hatayı almaya devam ettim. Aldığım hatayı aynen buraya yazıyorum lütfen yardım edermisiniz?

  Uygulamanızda işlenmemiş özel bir durum oluştu. Devam'ı tıklarsanız uygulamabu hatayı yok sayar ve devam etmeyi dener. Çıkış'ı tıklarsanız, uygulama hemen kapatılır.

  Webclient isteği sırasında özel bir durum oluştu.

  Ayrıntılar:

  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
  hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

  ************** Özel Durum Metni **************
  System.Net.WebException: WebClient isteği sırasında özel durum oluştu. ---> System.UnauthorizedAccessException: 'C:\windows\explorer_1.exe' yoluna erişim reddedildi.
     konum: System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
     konum: System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
     konum: System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
     konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
     --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
     konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
     konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(String address, String fileName)
     konum: WindowsFormsApplication1.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
     konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
     konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
     konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Yüklü Derlemeler **************
  mscorlib
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  WindowsFormsApplication1
      Derleme Sürümü: 1.0.0.0
      Win32 Sürümü: 1.0.0.0
      CodeBase: file:///C:/Windows/bat_starter.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
      CodeBase: file:///C:/windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Hata Ayıklama **************
  JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
  bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
  system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
  Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
  olmalıdır.

  Örneğin:

  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
  bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
  JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.

  23 Ocak 2014 Perşembe 18:49

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar