none
DataSet Komutu Hatası!!Veritabanındaki bilgileri tarayıcıya çekemiyorum.. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Kendi bilgisayarımdaımda  çalışırken  böyle bir hata aldım.Hep aynı sorunla karşılaşıyorum.

  Bu dosyada ve buna benzeyen birkaç dosyada hep aynı yerde, aynı hatayı alıyorum.Bu konuda bilgi sahibi arkadaslar yardımcı olursa sevinirim....not:sadp.Fill(verial);+++   problemli bölümler....Acil yardım.....


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;

  public partial class veritabani2 : System.Web.UI.Page
  {

  string yol = @" Data Source=SERDAR\SQLEXPRESS;initial Catalog=Ogrenci;integrated Security=true";

  SqlConnection baglanti;
  SqlDataAdapter sadp;
  DataSet verial;


  protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string ad, soyad, adres, yas;
  ad = this.txtAd.Text;
  soyad = this.txtSoyad.Text;
  adres = this.txtAdres.Text;
  yas = this.txtYas.Text;

  baglanti = new SqlConnection(yol);
  string ekle = "insert into tblBilgiler"
  + "(ad,soyad,adres,yas) values "
  + "('" + ad + "','" + soyad + "','" + adres + "'," + yas + ")";

  sadp = new SqlDataAdapter(ekle, baglanti);
  verial = new DataSet();
  sadp.Fill(verial);+++

  Response.Write("Kayit Eklendi");

  }

  protected void btnSil_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  string ad;
  ad = this.txtAd.Text;

  baglanti = new SqlConnection(yol);
  string sil = "delete from tblBilgiler where Ad='" + ad + "'";

  sadp = new SqlDataAdapter(sil, baglanti);
  verial = new DataSet();
  sadp.Fill(verial);+++

  Response.Write("Adı " + ad + " kayit silindi");

  }

  protected void btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  string ad;
  ad = this.txtAd.Text;

  baglanti = new SqlConnection(yol);
  string guncelle = "update tblBilgiler set yas=30 where ad='" + ad + "'";

  sadp = new SqlDataAdapter(guncelle, baglanti);
  verial = new DataSet();
  sadp.Fill(verial);+++

  Response.Write("Yas Güncellendi");

  }

  protected void btnDataGetir_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  baglanti = new SqlConnection(yol);
  string guncelle = "select * from tblBilgiler";

  sadp = new SqlDataAdapter(guncelle, baglanti);
  verial = new DataSet();
  sadp.Fill(verial);+++


  this.GridView1.DataSource = verial.Tables[0];+++
  this.GridView1.DataBind();

  }

  protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  int deger = this.GridView1.SelectedIndex;
  this.TextBox5.Text = this.GridView1.Rows[deger].Cells[2].Text;
  }
  }  27 Ocak 2016 Çarşamba 13:29