none
PictureBox Resmini Yazıya Çevirme RRS feed

 • Soru

 • Private Sub cevir() While E_Bildirge.WebBrowser1.ReadyState <> WebBrowserReadyState.Complete Application.DoEvents() End While Dim dir As String = Environment.SystemDirectory MergeImages(PictureBox1.Image) PictureBox1.Image.Save(dir & "\test.png") fncOCR_Text(dir & "\test.png") System.IO.File.Delete(dir & "\test.png") End Sub Public Function MergeImages(ByVal Pic1 As Image) As Image Dim MergedImage As Image Dim bm As New Bitmap(150, 60, PixelFormat.Format32bppArgb) Dim gr As Graphics = Graphics.FromImage(bm) gr.FillRectangle(New SolidBrush(Color.White), New Rectangle(0, 0, 800, 600)) gr.DrawImage(Pic1, 0, 0) MergedImage = bm PictureBox1.Image = MergedImage

  gr.Dispose() Return MergedImage End Function Public Function fncOCR_Text(ByVal strImagePath As String) As String Dim miDoc As MODI.Document Dim miLayout As MODI.Layout Dim strText As String miDoc = New MODI.Document miDoc.Create(strImagePath) miDoc.Images(0).OCR() miLayout = miDoc.Images(0).Layout strText = Trim(miLayout.Text) fncOCR_Text = strText TextBox1.Text = strText miLayout = Nothing miDoc = Nothing Return strText End Function Private Sub D1Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles D1Button1.Click cevir() End Sub

  Bu şekilde PictureBox daki remimi yazıya çeviriyordum. Fakat Aşağıdaki Hata İletisini alıyorum. Bunun önüne nasıl geçebilirim. Teşekkürler

  30 Eylül 2014 Salı 13:22

Yanıtlar

 • Merhaba,

  Yaşadığınız problemle ilgili buradaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.

  İyi çalışmalar dilerim.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır. Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.

  1 Ekim 2014 Çarşamba 11:55

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  Yaşadığınız problemle ilgili buradaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.

  İyi çalışmalar dilerim.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır. Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.

  1 Ekim 2014 Çarşamba 11:55
 • Merhaba,

  Yaşadığınız problemle ilgili buradaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.

  İyi çalışmalar dilerim.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ücretsiz sunmaktadır. Bu içerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenildiği anlamına gelmez.

  kodlarım xp olan bilgisayarda çalışıyor fakat win7 de çalışmıyor

  sebebi ne olabilir acaba ?

  3 Ekim 2014 Cuma 19:43