none
Conversion failed when converting date and/or time from character string RRS feed

 • Soru

 • Kategori ve seçilen tarihe göre gelen bilgilerin fiyatlarının toplamını DataGridview'e aktarmaya çalıştım, fakat bu sorunla karşılaştım.

   SqlCommand label = new SqlCommand("Select SUM(Fiyat) from Harcamalar where Kategori ='" + kategori_combo.SelectedItem   + "' AND Alindigi_Tarih > '" + Tarih_secim.Value + "' AND Alindigi_Tarih <= '" + Tarih_secim_2.Value + "' ", bag);

    da = new SqlDataAdapter(label);
    tablo = new DataTable();
    da.Fill(tablo);
    secimi_sirala_grid.DataSource = tablo;

  24 Aralık 2019 Salı 13:14

Yanıtlar

 • ASLA ve ASLA böyle + ... + .... seklinde SQL cümlesi yazmayın, parametre kullanın. Parametre kullanmadiginiz surece böyle hataları alirsiniz, ve aslında basınıza gelebileceklerin yanında hata almanız daha iyi bir şey olarak kalır.

  string label = @"Select SUM(Fiyat) 
    from Harcamalar 
    where Kategori = @kategori AND 
       Alindigi_Tarih > @alTarih AND 
       Alindigi_Tarih <= @alTarih2";
  
   var secilen = kategori_combo.SelectedItem as string;
   var adapter = new SqlDataAdapter(label, bag);
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@kategori", SqlDbType.VarChar).Value = secilen;
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@alTarih", SqlDbType.DateTime).Value = Tarih_secim.Value;
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@alTarih2", SqlDbType.DateTime).Value = Tarih_secim_2.Value;
  
   tablo = new DataTable();
   adapter.Fill(tablo);
   secimi_sirala_grid.DataSource = tablo;

   


  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  24 Aralık 2019 Salı 13:35
  Yanıtlayıcı

Tüm Yanıtlar

 • ASLA ve ASLA böyle + ... + .... seklinde SQL cümlesi yazmayın, parametre kullanın. Parametre kullanmadiginiz surece böyle hataları alirsiniz, ve aslında basınıza gelebileceklerin yanında hata almanız daha iyi bir şey olarak kalır.

  string label = @"Select SUM(Fiyat) 
    from Harcamalar 
    where Kategori = @kategori AND 
       Alindigi_Tarih > @alTarih AND 
       Alindigi_Tarih <= @alTarih2";
  
   var secilen = kategori_combo.SelectedItem as string;
   var adapter = new SqlDataAdapter(label, bag);
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@kategori", SqlDbType.VarChar).Value = secilen;
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@alTarih", SqlDbType.DateTime).Value = Tarih_secim.Value;
   adapter.SelectCommand.Parameters.Add("@alTarih2", SqlDbType.DateTime).Value = Tarih_secim_2.Value;
  
   tablo = new DataTable();
   adapter.Fill(tablo);
   secimi_sirala_grid.DataSource = tablo;

   


  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  24 Aralık 2019 Salı 13:35
  Yanıtlayıcı
 • Teşekkür ederim, Sayenizde çözüldü.
  25 Aralık 2019 Çarşamba 07:33