none
İçiçe gridview kullanımı RRS feed

 • Soru

 • dişarıdaki gridview de dersler listeleniyor. içerideki gridde ise dosyalar listeleniyor. İçerideki gridde veri tabanına ait id numarasını nasıl alabilirim. 
  8 Eylül 2013 Pazar 16:45

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 •  

  int secili_ders_id;
  secili_ders_id = datagridview.CurrentRow.Cells["Column1"].Value.ToString();

  8 Eylül 2013 Pazar 17:42
 • datagridview değil gridview kullanıyoruz. web projesi. yukarıdaki özellik yok
  9 Eylül 2013 Pazartesi 06:51
 • gridview için yapmadım lakin listview datalist ve repearter da 2 tane for ile içerdeki değişkenden eleman alıyorum. İD yi misal 2. gridde bir hiddenfield da tutuyor.

  for (i=0; i< gridviewDersler.items.count; ,i++)

   var gv = gridviewDersler.items[i].findControl("gridviewDosyalar"); as GridView //listview datalist herneyse

  for (i=0; i< gv.items.count; ,i++) var gv2 = gv.items[i].findControl("hfID"); as HiddenField;
           int ID= convert.Toint32(gv2);//2.ci grid içindeki id. 

  misal sana yukardaki kodda içindeki checkboxu işaretliler lazimsa  var cbx= gv.items[i].findControl("chexboxadi"); as CheckBox;

  diyerek onu da alip kontrol edebilirsin.

  9 Eylül 2013 Pazartesi 07:44
 • gridview e ButtonField ekleyin

  <asp:ButtonField ButtonType="Button" CommandName="Sec" Text="Seç">

  Daha sonra GridView in RowCommand eventine tıklayın ve içerisine şu kodları yazınız.

      protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
      {

  if (e.CommandName == "Sec") { int SecilenSatir = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);

  lblId.Text = GridView1.Rows[SecilenSatir].Cells[2].Text //2 yazan alana id kolonu kaçıncı kolondaysa onu yaz. Not: kolon 0 dan başlar }

  }

  Kolay gelsin.


  Yunus Emre ALTINAY

  9 Eylül 2013 Pazartesi 09:00
 • içerideki grid içinde hyperlink kullandım. hyperlinke basınca plan indiriyor. Mahmut hocam komutları nereye yazmalıyız. 
  9 Eylül 2013 Pazartesi 11:15
 • Dışarıdaki grid a

  içerideki grid b

  olsun

  b grid rowcommand içinde

  b grid görülmüyor. Hala a grid gösteriliyor.

  a içinde b gridimi arayacağız. olmadı

  9 Eylül 2013 Pazartesi 14:19
 • içerideki gridview içinde yer alan labale nasıl ulaşabiliriz
  11 Eylül 2013 Çarşamba 15:20
 • olmaz böyle; buradaki gibi yapın;

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa478959.aspx

  burada iç içe gridview örneği var


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  12 Eylül 2013 Perşembe 07:28
  Moderatör