none
c# ta stm32 ile bağlantılı çalışan bir programda formlar arası geçişte bağlantı problemi yaşıyorum. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar ; c# geliştirmekte olduğum bir projemde stm32 ye bağlantıyı keserken veya bağlanırken problem yaşıyorum. Programı ilk açarken hiç bir sorunla karşılaşmıyorum. Ancak formlar arası geçiş yaparken bazen program patlıyor. Programın takıldığı yerler ya sayfayı kapatırken ya da yeni bir sayfayı açarken oluyor.

  Serial porta bağlanırken aşağıdaki şekilde bağlanıyorum. Bir formdan başka bir forma geçerken serialkalibre.close(); şeklinde serial portu kapatıp geçiyorum. Birde sıkıntı stm32 ile alakalı olabilirmi?

  serialKalibre.PortName = "COM10"; 
                      serialKalibre.BaudRate = 115200;
                      serialKalibre.StopBits = StopBits.One;
                      serialKalibre.DataBits = 8;
                      serialKalibre.Parity = Parity.None;
                      serialKalibre.Handshake = Handshake.None;
                      serialKalibre.Open();
                      serialKalibre.ReadTimeout = 500;
                      serialKalibre.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(serialKalibre_DataReceived);
                      lblControl.Text = "Cihaz " +  "COM10"+ " adresinden bağlandı.";
                      lblControl.ForeColor = Color.Green;
                      tmrPortBekle.Enabled = false;

  8 Mayıs 2018 Salı 07:55