none
bellekte Dosya zipleme RRS feed

 • Soru

 • Ben programımda dosyayı veri tabanına kaydediyorum arkadaşlar

  Ama çok yer kaplamasın diye bunu zipleyip kaydetmek istiyorum

  Ziplemeyi aşağıdaki gibi kodalarla yapabiliyorum ama bu sefer klasörde fiziki oalrak bir zip dosyası oluşturmak için fazla zaman harcıyorum

  Bu işi bellekte nasıl yapabilirim 

  Vbnet de böyle bir şeyler var bellekte file yaratma filan ama hiç bilgim yok kurgusu hakkında

  Şu kod mesela normal zipleme kodu. Bunu bilgisayarda file yaratmadan nasıl ziplerim ve o bellekteki dosya yı kullanırım

   Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      Dim zipPath As String = "C:\TEMP\Compression\myzip.zip"
      Dim fileToAdd As String = "C:\TEMP\Compression\Compress Me.txt"
  
      'Open the zip file if it exists, else create a new one 
      Dim zip As Package = ZipPackage.Open(zipPath, IO.FileMode.OpenOrCreate, IO.FileAccess.ReadWrite)
  
      'Replace spaces with an underscore (_) 
      Dim uriFileName As String = fileToAdd.Replace(" ", "_")
  
      'A Uri always starts with a forward slash "/" 
      Dim zipUri As String = String.Concat("/", IO.Path.GetFileName(uriFileName))
  
      Dim partUri As New Uri(zipUri, UriKind.Relative)
      Dim contentType As String = _
           Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Zip
  
      'The PackagePart contains the information: 
      ' Where to extract the file when it's extracted (partUri) 
      ' The type of content stream (MIME type) - (contentType) 
      ' The type of compression to use (CompressionOption.Normal) 
      Dim pkgPart As PackagePart = _
           zip.CreatePart(partUri, contentType, CompressionOption.Normal)
  
      'Read all of the bytes from the file to add to the zip file 
      Dim bites As Byte() = File.ReadAllBytes(fileToAdd)
  
      'Compress and write the bytes to the zip file 
      pkgPart.GetStream().Write(bites, 0, bites.Length)
  
      zip.Close() 'Close the zip file
    End Sub
  

  19 Mayıs 2016 Perşembe 10:54

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • FileStream yerine MemoryStream kullanarak
  19 Mayıs 2016 Perşembe 16:34
  Moderatör
 • Teşekkür ederim bunu soruyordum çözdüm sorunu sayende

  edit;

  yapamamışım yanıldım hala ziplemeden yüklüyor beceremedim MemoryStream de sıkıştırıp mdb ye yüklemeyi daha

  hazır bir şeyler olsa

  Bellekte nasıl bir file ı sıkıştırıp byte dizisine aktarıcam 


  • Düzenleyen hakan1992 20 Mayıs 2016 Cuma 01:44
  19 Mayıs 2016 Perşembe 22:58
 • tamam buldum hallettim çok güzel oldu 

  harika oldu inanılmaz faydalı 15000 kb lık text dosya mdb de sadece 100 kb artışa sebep oldu.  

  Public Function DecompressGZip(bytesToDecompress As Byte()) As Byte()
  	Using stream As New GZipStream(New MemoryStream(bytesToDecompress), CompressionMode.Decompress)
  		Const size As Integer = 4096
  		Dim buffer As Byte() = New Byte(size - 1) {}
  		Using memoryStream As New MemoryStream()
  			Dim count As Integer
  			Do
  				count = stream.Read(buffer, 0, size)
  				If count > 0 Then
  					memoryStream.Write(buffer, 0, count)
  				End If
  			Loop While count > 0
  			Return memoryStream.ToArray()
  		End Using
  	End Using
  End Function
   
  Public Function CompressGZip(input As String, Optional encoding As Encoding = Nothing) As Byte()
  	encoding = If(encoding, Encoding.Unicode)
  	Dim bytes As Byte() = encoding.GetBytes(input)
  	Using stream As New MemoryStream()
  		Using zipStream As New GZipStream(stream, CompressionMode.Compress)
  			zipStream.Write(bytes, 0, bytes.Length)
  			Return stream.ToArray()
  		End Using
  	End Using
  End Function


  20 Mayıs 2016 Cuma 02:33