none
Excel otomasyonu ve Thread kullanımında 'HRESULT özel durum döndürdü: 0x800A01A8' hatası RRS feed

 • Soru

 • vb 2017 sürümünde geliştirmeye çalıştığım programda, 2010 excel'den aldığım verileri(yaklaşık 6000 satır 30 sütun) Listviewde göstermeye çalışıyorum. kayıt sayısı çok çok fazla olduğundan ekran donuyor. netten bulduğum bir örnek üzerinden thread kullunarak yapmak istediğimde "HRESULT özel durum döndürdü: 0x800A01A8" hatasını alıyorum. threading konusunda çok fazla bilgim yok. hatanın nedeni ile çözüm yolu hakkında yardım edersiniz çok sevinirim.

  Kod :

  Imports System.Threading

  Public Class Form3
      Private xl As New Object
      Private wb As New Object
      Private dosya As String

      Private sonsatir As Long
      Dim lw As New ListViewItem
      Private sayfa As Object
      Private thrBilgial As System.Threading.Thread


      Private Sub VeriAlToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles VeriAlToolStripMenuItem.Click
          opf1.ShowDialog()
          dosya = opf1.FileName
          If dosya.Length > 0 Then
              MsgBox("Açılaçak Dosya : " & dosya.ToString)
              Dim xl As Object = CreateObject("excel.application")
              Dim wb As Object
              wb = xl.workbooks.open(dosya.ToString)
              sayfa = wb.worksheets(1)
              'xl.visible = True
              If Microsoft.VisualBasic.Mid(sayfa.range("a1").text, 1, 6) <> "TF0837" Then
                  MsgBox("Hatalı Bir Form Açmaya Çalışıyorsunuz!!!", vbCritical + vbOKOnly)
                  wb.close(SaveChanges:=False)
                  xl.quit()
                  xl = Nothing
                  Exit Sub
              Else
                  sonsatir = sayfa.range("a65536").end(3).row
                  ProgressBar1.Value = 0
                  ProgressBar1.Maximum = sonsatir - 4


                  thrBilgial = New System.Threading.Thread(AddressOf bilgial)
                  thrBilgial.Start()
              End If

              wb.close(SaveChanges:=False)
              xl.quit()
              xl = Nothing
          End If
      End Sub

      Private Sub Form1_Resize(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Resize
          ProgressBar1.Width = Me.Width
      End Sub

      Private Sub bilgial()

          For i = 3 To (sonsatir - 2)
              If sayfa.range("I" & i).text <> "tk-web)" Then 'hata aldığım satır


                  On Error Resume Next
                  lw = ListView1.Items.Add(sayfa.range("b" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("I" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("L" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("Q" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("S" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("U" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("V" & i).text)
                  lw.SubItems.Add(sayfa.range("W" & i).text)
                  ListView1.Items.Add(lw)
              End If
              ProgressBar1.Value = i
              Next


      End Sub

  27 Mayıs 2022 Cuma 12:17

Yanıtlar

 • Buna XY Problemi deniyor. Yani gercek sorunuzu sormak yerine cozum oldugunu sandiginiz seyi soruyorsunuz. 

  6000 satir cok cok fazla oldugundan diyorsunuz. Size 6000 satirin cok fazla oldugunu dusunduren nedir? Sanirim yanlis gittiginiz yol. 2 noktada yanlisi bir yol aliyorsunuz:

  1) O excel datasini okumak icin OLE otomasyon yani COM kullaniyorsunuz. COM cagrilari yavasliklariyla bilinirler ve siz 6000 * 7 + bir miktar daha COM cagrisi yapiyorsunuz. Onun yerine basit sekilde baska metodlarla o veriyi okusaniz cok buyuk hiz farki olur. Size donmayi yasatan muhtemelen burasi. Makinenizin nasil bir sey oldugunu, ne kadar bir sureden bahsetmizi bilmiyoruz.

  2) Listview kullaniyorsunuz. Bu da bir yavaslik nedeni. DataGridView yerine ListView kullanmak icin ozel bir nedeniniz yoksa burada da hiz kazanabilirsiniz.

  Ben kendi makinemde (Ryzen 9 3900XT, 32 Gb RAM, Gen4 NVME) 8000 satili bir excel ornek dosyasi yaratarak denedim, Listview kullanarak formun goruntulenmesi 3.2 - 3.3 saniye. DataGridView ile 0.4 - 0.6 saniye.

  Excel'den veriyi EPPLus ile okudum (Nuget).

  Sub Main
  	Dim pck As ExcelPackage = New ExcelPackage("d:\temp\ExcelOrnek.xlsx")
  	Dim dt = pck.Workbook.Worksheets(0).Tables(0).ToDataTable()
  	ShowData(dt)
  End Sub
  
  Private Sub ShowData(ByVal t As DataTable)
  	Dim f As Form = New Form()
  	Dim lvOrnek As ListView = New ListView With {
  		.Dock = DockStyle.Fill,
  		.View = View.Details
  	}
  	f.Controls.Add(lvOrnek)
  	lvOrnek.LabelEdit = True
  	lvOrnek.AllowColumnReorder = True
  	lvOrnek.FullRowSelect = True
  	lvOrnek.GridLines = True
  
  	For Each c As DataColumn In t.Columns
  		lvOrnek.Columns.Add(c.ColumnName, -2)
  	Next
  
  	f.Show()
  	lvOrnek.Items.Clear()
  
  	For Each r As DataRow In t.Rows
  		Dim ekle As ListViewItem = New ListViewItem()
  		ekle.Text = r(0).ToString()
  
  		For i As Integer = 1 To t.Columns.Count - 1
  			ekle.SubItems.Add(r(i).ToString())
  		Next
  
  		lvOrnek.Items.Add(ekle)
  	Next
  
  	lvOrnek.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent)
  End Sub
  

  Listview yerine DataGridView kullanarak:

  Sub Main
  	Dim pck As ExcelPackage = New ExcelPackage("d:\temp\ExcelOrnek.xlsx")
  	Dim dt = pck.Workbook.Worksheets(0).Tables(0).ToDataTable()
  	Dim f As Form = New Form()
  	Dim dgv = New DataGridView With { .Dock = DockStyle.Fill, .DataSource = dt }
  	f.Controls.Add(dgv)
  	f.Show()
  End Sub
    Blog
  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  Not: Temelin geri zekali arkadasi Idris bu mesaja da atlayip ne kadar aptal oldugunu bir kez daha belgeleyebilir. Kendisinin tek marifeti beni takip edip, neden her soruya cevap verdigimi, yardim etmeye calistigimi sorgulamaktir. Bu beyinsiz zavalliya, aptal oldugunu hatirlatmayi unutmayiniz.

  27 Mayıs 2022 Cuma 15:53

Tüm Yanıtlar

 • Buna XY Problemi deniyor. Yani gercek sorunuzu sormak yerine cozum oldugunu sandiginiz seyi soruyorsunuz. 

  6000 satir cok cok fazla oldugundan diyorsunuz. Size 6000 satirin cok fazla oldugunu dusunduren nedir? Sanirim yanlis gittiginiz yol. 2 noktada yanlisi bir yol aliyorsunuz:

  1) O excel datasini okumak icin OLE otomasyon yani COM kullaniyorsunuz. COM cagrilari yavasliklariyla bilinirler ve siz 6000 * 7 + bir miktar daha COM cagrisi yapiyorsunuz. Onun yerine basit sekilde baska metodlarla o veriyi okusaniz cok buyuk hiz farki olur. Size donmayi yasatan muhtemelen burasi. Makinenizin nasil bir sey oldugunu, ne kadar bir sureden bahsetmizi bilmiyoruz.

  2) Listview kullaniyorsunuz. Bu da bir yavaslik nedeni. DataGridView yerine ListView kullanmak icin ozel bir nedeniniz yoksa burada da hiz kazanabilirsiniz.

  Ben kendi makinemde (Ryzen 9 3900XT, 32 Gb RAM, Gen4 NVME) 8000 satili bir excel ornek dosyasi yaratarak denedim, Listview kullanarak formun goruntulenmesi 3.2 - 3.3 saniye. DataGridView ile 0.4 - 0.6 saniye.

  Excel'den veriyi EPPLus ile okudum (Nuget).

  Sub Main
  	Dim pck As ExcelPackage = New ExcelPackage("d:\temp\ExcelOrnek.xlsx")
  	Dim dt = pck.Workbook.Worksheets(0).Tables(0).ToDataTable()
  	ShowData(dt)
  End Sub
  
  Private Sub ShowData(ByVal t As DataTable)
  	Dim f As Form = New Form()
  	Dim lvOrnek As ListView = New ListView With {
  		.Dock = DockStyle.Fill,
  		.View = View.Details
  	}
  	f.Controls.Add(lvOrnek)
  	lvOrnek.LabelEdit = True
  	lvOrnek.AllowColumnReorder = True
  	lvOrnek.FullRowSelect = True
  	lvOrnek.GridLines = True
  
  	For Each c As DataColumn In t.Columns
  		lvOrnek.Columns.Add(c.ColumnName, -2)
  	Next
  
  	f.Show()
  	lvOrnek.Items.Clear()
  
  	For Each r As DataRow In t.Rows
  		Dim ekle As ListViewItem = New ListViewItem()
  		ekle.Text = r(0).ToString()
  
  		For i As Integer = 1 To t.Columns.Count - 1
  			ekle.SubItems.Add(r(i).ToString())
  		Next
  
  		lvOrnek.Items.Add(ekle)
  	Next
  
  	lvOrnek.AutoResizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.ColumnContent)
  End Sub
  

  Listview yerine DataGridView kullanarak:

  Sub Main
  	Dim pck As ExcelPackage = New ExcelPackage("d:\temp\ExcelOrnek.xlsx")
  	Dim dt = pck.Workbook.Worksheets(0).Tables(0).ToDataTable()
  	Dim f As Form = New Form()
  	Dim dgv = New DataGridView With { .Dock = DockStyle.Fill, .DataSource = dt }
  	f.Controls.Add(dgv)
  	f.Show()
  End Sub
    Blog
  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  Not: Temelin geri zekali arkadasi Idris bu mesaja da atlayip ne kadar aptal oldugunu bir kez daha belgeleyebilir. Kendisinin tek marifeti beni takip edip, neden her soruya cevap verdigimi, yardim etmeye calistigimi sorgulamaktir. Bu beyinsiz zavalliya, aptal oldugunu hatirlatmayi unutmayiniz.

  27 Mayıs 2022 Cuma 15:53
 • Eksik bilgi için özür dilerim. Sistemim Win10 x64, 8 GB Ram i5 işlemci.

  Süreden kastım 4 ila 5 dakika arası sürüyordu.

  Örneğinizi deneme fırsatım olmadı. Deneyip tekrar dönüş yaparım.

  Teşekkürler ilginiz için

  27 Mayıs 2022 Cuma 18:46
 • Çetin bey, 1. Maddede değindiniz diğer yollar hakkında bikaç örnek ya da link verme şansınız var mı?

  Çalıştığımız sistem sadece excel şeklinde çıktı veriyor. Yani sürekli olarak veri alma ve filtreleme yapmam lazım. Diğer türlü excelin yerleşik fonksiyonlarına çok hakim olmadığımdan çalışmam yeteri kadar verimli olmuyor.

  27 Mayıs 2022 Cuma 18:59
 • Yukarida ornek kodlari verdim ya zaten :) Tek yapmaniz gereken nuget'den epplus alip gerekli importlari eklemek ve dosya adini sizinkiyle degistirmek. Belli sutunlari aliyorsunuz, onun icin ek bir select yapmaniz yeterli.

  Not: Calistiginiz sistem ya cok kotu tasarlanmis, ya da aslinda sadece excel ciktisi vermiyor siz oyle oldugunu saniyorsunuz (mesela insanlar .csv'yi excel dosyasi zannedebiliyor).  Blog
  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  Not: Temelin geri zekali arkadasi Idris bu mesaja da atlayip ne kadar aptal oldugunu bir kez daha belgeleyebilir. Kendisinin tek marifeti beni takip edip, neden her soruya cevap verdigimi, yardim etmeye calistigimi sorgulamaktir. Bu beyinsiz zavalliya, aptal oldugunu hatirlatmayi unutmayiniz.


  28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:03
 • Menude sadece çıktı olarak excele gönder var. Veriler herkese açık değil, excel örneği alındığında da loglanıyoruz. Verileri paket program üretiyor intranet üzerinden. Tek şansım excele gönderip sadece kendi işime yarayacak sütunları çekmek. Nuget yabancı olduğum bi konu. İlk olarak onu öğrenmem lazım. Tekrardan teşekkürler.
  29 Mayıs 2022 Pazar 09:02
 • Isterseniz remotePC ile (veya anydesk, google meet, zoom ...) baglanip 15 dk gostereyim. 


  Blog
  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  Not: Temelin geri zekali arkadasi Idris bu mesaja da atlayip ne kadar aptal oldugunu bir kez daha belgeleyebilir. Kendisinin tek marifeti beni takip edip, neden her soruya cevap verdigimi, yardim etmeye calistigimi sorgulamaktir. Bu beyinsiz zavalliya, aptal oldugunu hatirlatmayi unutmayiniz.

  29 Mayıs 2022 Pazar 10:37