none
Outer apply ? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  x_seansogrencileri adında bir table var. id, seansid, yas columlar. Aşağıdaki sorguyla birleştirerek. eğer x_seansturu A ise x_seansogrencilerindeki ilk kayıta göre +2 ve -2 yaş aralığındaki seansları göstermesi gerekiyor. Eğer seansturu B ise x_seansogrencileri tabile daki ilk kayıtın yaşına eşit senasları göstermesi gerekiyor. Aşağıdaki sorguyla nasıl birleştirebilirim ?

  SELECT    
  x_seansprogrami.x_baslangicsaati as x_baslangicsaati, 
  x_seansprogrami.x_bitissaati as x_bitissaati, 
  x_seansprogrami.x_gun as x_gun, 
  x_seansprogrami.x_seans as x_seans, 
  x_seansprogrami.x_egitmen as x_egitmen
  FROM x_seansprogrami 
  OUTER APPLY (SELECT TOP 1 x_id, x_adi FROM x_seansegitmenleri WHERE x_seansprogrami.x_egitmen = x_seansegitmenleri.x_adi ) AS x_seansegitmenleri 
  OUTER APPLY (SELECT TOP 1 x_id, x_adi, x_seansturu, x_seansturadi, x_ogrencisayisi FROM x_seans WHERE x_seansprogrami.x_seans = x_seans.x_adi ) AS x_seans 
  
  WHERE   (NOT (x_seansprogrami.x_id IS NULL))

  31 Mayıs 2012 Perşembe 12:03

Yanıtlar

 • SELECT x_seansprogrami.x_baslangicsaati AS x_baslangicsaati
  	,x_seansprogrami.x_bitissaati AS x_bitissaati
  	,x_seansprogrami.x_gun AS x_gun
  	,x_seansprogrami.x_seans AS x_seans
  	,x_seansprogrami.x_egitmen AS x_egitmen
  FROM x_seansprogrami
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_adi
  	FROM x_seansegitmenleri
  	WHERE x_seansprogrami.x_egitmen = x_seansegitmenleri.x_adi
  	) AS x_seansegitmenleri
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_adi
  		,x_seansturu
  		,x_seansturadi
  		,x_ogrencisayisi
  	FROM x_seans
  	WHERE x_seansprogrami.x_seans = x_seans.x_adi
  	) AS x_seans
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_yas
  	FROM x_seansogrencileri
  	WHERE x_seans.x_id = x_seansogrencileri.x_seansid
  	) AS x_seansogrencileri
  WHERE NOT (x_seansprogrami.x_id IS NULL)
  	AND (
  			(
  			x_seansturu = 'B'
  			AND x_seansogrencileri.x_yas = @yas
  			)
  		OR (
  			x_seansturu = 'A'
  			AND x_seansogrencileri.x_yas BETWEEN @yas - 2 AND @yas + 2
  			)
  		)
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen MSDN.CSharp 31 Mayıs 2012 Perşembe 23:16
  31 Mayıs 2012 Perşembe 23:16

Tüm Yanıtlar

 • Aşağıdaki sql cümlesini bir önceki mesajdaki sql cümlesine nasıl ekleyebilirim ? outer apply kullanarak ?

  SELECT    x_seansogrencileri.x_yas
  FROM      x_seansprogrami INNER JOIN
               x_seans ON x_seansprogrami.x_seans = x_seans.x_adi INNER JOIN
               x_seansogrencileri ON x_seans.x_id = x_seansogrencileri.x_seansid

  31 Mayıs 2012 Perşembe 17:09
 • Merhaba

  Aşağıdaki sql cümlesinde yas ın eşit olduğu kayıtları çekebiliyorum. fakat x_seansturu A ise @yas +2 ve -2 aralığındaki kayıtları çekmem gerekiyor. x_seansturu B is @yas a eşit olanları çekmem gerekiyor. Şu anki sorgu sadece eşit olanları çekiyor. Diğer sonucu nasıl elde edebilirim ?

  SELECT    
  x_seansprogrami.x_baslangicsaati as x_baslangicsaati, 
  x_seansprogrami.x_bitissaati as x_bitissaati, 
  x_seansprogrami.x_gun as x_gun, 
  x_seansprogrami.x_seans as x_seans, 
  x_seansprogrami.x_egitmen as x_egitmen
  FROM x_seansprogrami 
  OUTER APPLY (SELECT TOP 1 x_id, x_adi FROM x_seansegitmenleri WHERE x_seansprogrami.x_egitmen = x_seansegitmenleri.x_adi ) AS x_seansegitmenleri 
  OUTER APPLY (SELECT TOP 1 x_id, x_adi, x_seansturu, x_seansturadi, x_ogrencisayisi FROM x_seans WHERE x_seansprogrami.x_seans = x_seans.x_adi ) AS x_seans 
  OUTER APPLY (SELECT TOP 1 x_id, x_yas FROM x_seansogrencileri WHERE x_seans.x_id = x_seansogrencileri.x_seansid ) AS x_seansogrencileri
  WHERE   (NOT (x_seansprogrami.x_id IS NULL)) AND (x_seansogrencileri.x_yas = @yas)";
  
  

  31 Mayıs 2012 Perşembe 22:24
 • SELECT x_seansprogrami.x_baslangicsaati AS x_baslangicsaati
  	,x_seansprogrami.x_bitissaati AS x_bitissaati
  	,x_seansprogrami.x_gun AS x_gun
  	,x_seansprogrami.x_seans AS x_seans
  	,x_seansprogrami.x_egitmen AS x_egitmen
  FROM x_seansprogrami
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_adi
  	FROM x_seansegitmenleri
  	WHERE x_seansprogrami.x_egitmen = x_seansegitmenleri.x_adi
  	) AS x_seansegitmenleri
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_adi
  		,x_seansturu
  		,x_seansturadi
  		,x_ogrencisayisi
  	FROM x_seans
  	WHERE x_seansprogrami.x_seans = x_seans.x_adi
  	) AS x_seans
  OUTER APPLY (
  	SELECT TOP 1 x_id
  		,x_yas
  	FROM x_seansogrencileri
  	WHERE x_seans.x_id = x_seansogrencileri.x_seansid
  	) AS x_seansogrencileri
  WHERE NOT (x_seansprogrami.x_id IS NULL)
  	AND (
  			(
  			x_seansturu = 'B'
  			AND x_seansogrencileri.x_yas = @yas
  			)
  		OR (
  			x_seansturu = 'A'
  			AND x_seansogrencileri.x_yas BETWEEN @yas - 2 AND @yas + 2
  			)
  		)
  

  • Yanıt Olarak İşaretleyen MSDN.CSharp 31 Mayıs 2012 Perşembe 23:16
  31 Mayıs 2012 Perşembe 23:16